Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

1

1

Doprecyzowanie ulgi w PIT

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113840
Data zgłoszenia: 23.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Art. 26 ust. 7b pkt 11 ustawy o PIT przewiduje w swojej treści możliwość odliczenia od dochodów wydatków na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej . I w tej części intencja regulacji jest bardzo czytelna i wpisująca się w charakter ulgi. Niemniej jednak kolejna część wydaje się już niezrozumiała, gdy ustawodawca obejmuje ulgą wyjazdy na kolonie i obozy dla pełnosprawnych dzieci osób (rodziców) z niepełnosprawnością. Taka ulga zdaje się opierać na błędnym założeniu, że osoby z niepełnosprawnością są osobami gorzej sytuowanymi, w rezultacie czego ich zdrowe dzieci mogą uczestniczyć w zorganizowanych formach wypoczynku płacąc mniej o 17%, bądź 32% za taki wyjazd, w porównaniu do osób osiągających ten sam poziom zarobków, jednak bez statusu osoby niepełnosprawnej. Można przyjąć założenie, że osoba niepełnosprawna z uwagi na swoje ograniczenia zmuszona jest ponosić dodatkowe wydatki, przez co uszczupla domowy budżet. Jednak temu dedykowana są pozostałe odliczenia od dochodu. Jako rozwiązanie postulowanym byłoby usunięcie dyskusyjnego fragmentu przepisu, bądź powiązanie go z kryterium dochodowym osoby niepełnosprawnej odliczającej wydatki na kolonie/obozy swoich zdrowych dzieci np. jeżeli dochody takiego rodzica nie przekroczyły 12 krotności kwoty renty socjalnej (analogicznie jak w ust 7e tego artykułu).
Nie są planowane prace nad ograniczeniem katalogu wydatków, których poniesienie uprawnia do odliczeń w ramach podatkowej ulgi rehabilitacyjnej. Sytuacja osób z niepełnosprawnościami jest sytuacją wyjątkową w stosunku do ogółu społeczeństwa, a co za tym idzie wymaga podejmowania ponadstandardowych rozwiązań. Do takich należy niewątpliwie umożliwienie osobie niepełnosprawnej odliczenia wydatków poniesionych na kolonie dzieci i młodzieży osób niepełnosprawnych, niezależnie od wysokości dochodów osoby niepełnosprawnej.