Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
5

1

4

Rozliczenie myjni samochodowych

Kategoria: CIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_CIT_113834
Data zgłoszenia: 21.02.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Sprawa, która mnie nurtuje dotyczy rozliczania się z podatku myjni samochodowych. Jako przedsiębiorca posiadający pojazdy często z tych myjni korzystam, zostawiam pieniądze nie otrzymując w zamian żadnego potwierdzenie. Chciałbym aby ten wydatek wliczyć w koszty działalności przedsiębiorstwa. W jaki sposób mogę to zrobić ? W skali kraju są to ogromne pieniądze nad którymi Ministerstwa Finansów nie ma kontroli. Czy MF widzi w tym problem ?
Odnosząc się do sygnalizowanych wątpliwości związanych z fiskalizacją maszyn vendingowych wyjaśnienia wymaga, że obecnie obowiązujące regulacje w zakresie kas rejestrujących przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w stosunku do dostawy produktów (rzeczy) – dokonywanej przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar (por. poz. 39 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – Dz. U. poz. 2519). Stosownie do § 2 ww. rozporządzenia, branża vendingowa zwolniona jest z ewidencjonowania obrotów w kasach rejestrujących do 31 grudnia 2021 r.

W Ministerstwie Finansów trwają analizy przedstawionego problemu.