Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
9

9

0

LIKWIDACJA BYTU JAKIM JEST FAKTURA UPROSZCZONA

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113833
Data zgłoszenia: 21.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Dzień dobry, w związku z nowymi przepisami od 01-2020 i licznymi niedopowiedzeniami, wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zlikwidowanie bytu jakim jest faktura uproszczona do 450 zł. Wtedy znów można by zbierać cały miesiąc paragony z NIP i na ich podstawie wystawiać jeden dokument - fakturę. Mniej dokumentów, mniej pomyłek (bo w sumie to nie wiadomo, co jest konkretnie nr faktury). Pozdrawiam
Na mocy przepisów dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie zostały obowiązane do wprowadzenia rozwiązań prawnych dających podatnikom możliwość wystawiania faktur uproszczonych, tj. niezawierających wszystkich danych, które muszą być wyszczególnione na „pełnej” fakturze VAT oraz gdy kwota faktury nie przekracza 100 euro lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej.

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę z numerem NIP nabywcy do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem wystawia się tylko wtedy, jeżeli taki paragon fiskalny zawiera numer NIP nabywcy.

Paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z numerem NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów brak jest możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących na mocy art. 106e ust. 5 pkt 3 w zw. z art. 106h ust. 4 ustawy o VAT faktury uproszczone. Skoro paragony te uznane są za faktury to zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, kto wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązany do jego zapłaty. Poprzez wystawienie faktury zbiorczej do faktur uproszczonych dla sprzedawcy powstaje ryzyko zapłaty podwójnego VAT, bowiem wystawi on dwie faktury dokumentujące tę samą transakcję – fakturę uproszczoną i później fakturą zbiorczą obejmującą tę fakturę uproszczoną.

Na gruncie przepisów ustawy o VAT możliwym jest jedynie wystawianie faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro), posiadających numer NIP nabywcy, gdyż takie paragony fiskalnej nie korzystają z przymiotu faktury (faktury uproszczonej).