Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

2

0

Rozliczanie różnic kursowych

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113831
Data zgłoszenia: 20.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Czy można byłoby wprowadzić zwolnienie z obowiązku rozliczania różnic kursowych dla mikro/małych podmiotów? Zwolnienie mogłoby dotyczyć np. osób osiągających przychody w obcej walucie poniżej jakiejś ustalonej kwoty. Rozliczanie różnic kursowych jest strasznie czasochłonne, a sama różnica potrafi czasem wynosić od kilkudziesięciu groszy, do kilku złotych. Z punktu widzenia budżetu Państwa nie są to chyba istotne kwoty. Jest to natomiast strasznie uciążliwy obowiązek.
Odpowiedź MF:
Znana jest nam kwestia różnic w zasadach dotyczących przyjmowania kursów przeliczenia waluty obcej na potrzeby podatku VAT oraz podatków dochodowych.
Obecnie trwają analizy rozwiązań mających na celu umożliwienie podatnikom opcjonalnego skorzystania w podatku VAT z możliwości przyjęcia, dla celów przeliczenia kwot w walucie obcej stosowanych do określenia podstawy opodatkowania w danej transakcji, kursu według zasad przyjętych do jej przeliczenia w podatku dochodowym.
Celem tych analiz jest dążenie do wprowadzenia ułatwień w rozliczeniach transakcji w VAT i podatku dochodowym.