Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

2

0

Ulga na dzieci

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113829
Data zgłoszenia: 19.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Prawo powinno jasno regulować kwestie prawa do korzystania z ulgi na dzieci, które pozostają pod opieką jednego rodzica. W moim przypadku (mam dwójkę dzieci i jestem po rozwodzie, dzieci zostają ze mną) ojciec ma ograniczoną władzę rodzicielską, płaci alimenty, ale nie zajmuje się dziećmi (nie zabiera na wakacje, na weekendy, nie zabiera do kina, nie pamięta o dniu dziecka, czy urodzinach), za to chętnie korzysta z połowy ulgi. Urząd Skarbowy zakwestionował skorzystanie w ulgi w pełnej wysokości twierdząc, że gdyby ojciec pozbawiony był władzy rodzicielskiej, wówczas mogłabym skorzystać z pełnej ulgi. Uważam, że takie podejście i nieczytelne przepisy są krzywdzące dla osób w podobnej sytuacji, które zajmują się dziećmi.
Trudno odnieść się do działania urzędu skarbowego w indywidulanej sprawie, bez znajomości jej stanu faktycznego.

Prawidłowa wykładnia przepisu ustawy PIT uzależniającego prawo do odliczenia przez rodziców ulgi na dzieci od „wykonywania władzy rodzicielskiej” powinna uwzględniać nie tylko jego znaczenie językowe, ale również cel ulgi prorodzinnej, którym jest pomoc rodzicom w związku z ciążącym na nich obowiązkiem łożenia na utrzymanie dzieci. Zatem dla nabycia prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej niezbędne jest zarówno posiadanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, jak również rzeczywiste uczestnictwo rodzica w realizacji powinności wynikających ze stosunków prawnorodzinnych w stosunku do dziecka.

Organy podatkowe w prowadzonym postępowaniu winny zatem koncentrować się na kwestii faktycznego wykonywania władzy rodzicielskiej, a nie jedynie na jej formalnym aspekcie.
Na uprawnienie rodzica, który w pojedynkę wychowuje dzieci, do skorzystania w całości z ulgi wskazują również praktyczne wyjaśnienia zawarte w broszurze informacyjnej dotyczącej ulgi na dzieci.

„Warunkiem zastosowania ulgi jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Polega to na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz wychowywaniu dziecka. Posiadanie władzy rodzicielskiej (bez jej faktycznego wykonywania), podobnie jak utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem czy płacenie alimentów, nie wystarcza do zastosowania ulgi.”
Z treścią tej broszury można zapoznać się na Portalu Podatkowym w dziale ”abc podatków” w części „Broszury informacyjne”. Poniżej link do tej ulotki:
https://www.podatki.gov.pl/media/5849/ulotka_ulga_na_dzieci_2019.pdf