Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
9

8

1

IKZE bez 10% zryczałtowanego podatku dochodowego

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113815
Data zgłoszenia: 17.02.2020
Obecnie wypłacając pieniądze z rachunku IKZE trzeba zapłacić 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Proponuję, żeby każdy kto oszczędza na IKZE przez 15 lat był zwolniony z tego podatku. Zachęci to więcej osób do długoterminowego oszczędzania i inwestowania na prywatną emeryturę.
Odpowiedź MF:
Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w roku podatkowym podlegają odliczeniu od dochodu/przychodu. Odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesionego wydatku (wpłaty), nie wyższa niż kwota odpowiadająca 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W 2020 r. jest to kwota 6 272 zł 40 gr.

Odliczenie następuje po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT 36, PIT 36L, PIT 37 lub PIT-28.
Dopiero wypłaty środków po okresie oszczędzania podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Wydaje się, iż obowiązująca aktualnie możliwość odliczenia wpłat na IKZE jest wystarczającym bodźcem do inwestowania w emeryturę.

Ponadto, zyski z IKZE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, co również powoduje, że jest to atrakcyjna oferta do gromadzenia dodatkowych środków na emeryturę.
Komentarze:
 • 13.02.2021

  Jeśli MF nie chce w całości znieść 10% podatku to powinien obniżyć je do poziomu 2-3% i zmienić na podatek Belki. Patrząc na rynkowe oferty produktów IKZE to koszty ich prowadzenia są za wysokie w stosunku do wypracowanych stóp zwrotu, w odróżnieniu do reszty krajów UE. W IKZE zwroty podatku zależą od rozliczenia podatkowego. W latach bez pracy tracimy taką możliwość, a 10% podatek na koniec oszczędzania i tak musimy zapłacić bez względu czy zawsze otrzymywaliśmy zwrot czy nie, nie wspominając o stopach zwrotu. Dla mnie jest to nie do pomyślenia, że Państwo Polskie może bardziej myśleć o własnych korzyściach, niż samowystarczalności obywateli na emeryturze.

  Ministerstwo Finansów:
  Opodatkowanie środków z wypłaty po okresie oszczędzania, zryczałtowaną stawką 10%, co do zasady jest korzystne finansowo dla oszczędzającego w tej formie na przyszłe świadczenia emerytalne. Jak każda inwestycja kapitałowa, także inwestycja w IKZE, do której przystąpienie jest dobrowolne, wymaga dokonania przez oszczędzającego analizy efektywności i oceny ryzyka.
  Mogą wystąpić przypadki, że dla danej osoby wybrana przez nią forma oszczędzania w IKZE nie przynosi założonych zysków. Sytuacja taka dotyczy indywidualnego przypadku i może być konsekwencją różnych przyczyn. Pojedyncze przypadki nie stanowią podstawy do modyfikacji systemu podatkowego który, jak już było powiedziane, z zasady jest korzystny dla oszczędzających.
  Zauważyć należy, że w przypadku braku uzyskania przychodów do opodatkowania w roku podatkowym, gdy sytuacja taka ma charakter przejściowy, podatnik może w danym roku ograniczyć wysokość wpłaty na IKZE.

 • 14.05.2020

  warto umożliwić wypłatę środków z IKZE na spłatę kredytu hipotecznego, bez konieczności pożyczki tych pieniędzy z IKZE i ponownego ich zwrotu

>
1 - 2 z 2
>