Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
38

35

3

IKZE bez 10% zryczałtowanego podatku dochodowego

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113815
Data zgłoszenia: 17.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Obecnie wypłacając pieniądze z rachunku IKZE trzeba zapłacić 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Proponuję, żeby każdy kto oszczędza na IKZE przez 15 lat był zwolniony z tego podatku. Zachęci to więcej osób do długoterminowego oszczędzania i inwestowania na prywatną emeryturę.
Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w roku podatkowym podlegają odliczeniu od dochodu/przychodu. Odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesionego wydatku (wpłaty), nie wyższa niż kwota odpowiadająca 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W 2020 r. była to kwota 6272 zł 40 gr, w 2021 r. – 6310 zł 80 gr., a w 2022 r. jest to kwota 7106,40 zł

Odliczenie następuje po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT 36, PIT 36L, PIT 37 lub PIT-28.
Dopiero wypłaty środków po okresie oszczędzania podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Wydaje się, iż obowiązująca aktualnie możliwość odliczenia wpłat na IKZE jest wystarczającym bodźcem do inwestowania w emeryturę.

Od 1 stycznia 2021 r. limit wpłat dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, wynosi wartość odpowiadającą 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego – w 2021 r. 9466 zł 20 gr, a w 2022 r. 10659 zł 60 gr.

Ponadto dochody (przychody) z inwestycji kapitałowych ze środków zgromadzonych na IKZE nie podlegają opodatkowaniu w trakcie oszczędzania na IKZE
Komentarze:
 • 28.06.2022

  Opodatkowanie wypłaty z IKZE powinno zostać obniżone z 10% do 5%. Różnice w stawkach podatkowych, stanowiące o atrakcyjności tej metody oszczędzania, powinny nadal być wyraźne i potrzebna jest ich pilna korekta!

  Ministerstwo Finansów:
  Oszczędzający na IKZE korzysta m.in. z preferencji podatkowej polegającej na tym, iż zyski wygenerowane w trakcie oszczędzania na IKZE nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, lecz dopiero po jego zakończeniu, kiedy oszczędzający uzyska prawo do ich wypłaty. Podkreślić należy, że przychody (dochody) z inwestycji kapitałowych ze zgromadzonych na IKZE środków są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 10% przychodu. Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym oznacza, iż przychodów tych nie łączy się z innymi przychodami uzyskanymi w trakcie roku. Dodatkowo należy zauważyć, że gdyby środki w tej wielkości zostały przez podatnika zainwestowane bezpośrednio, podatek dochodowy wynosiłby 19% przychodu (dochodu) – czyli opodatkowane zostałyby tzw. „podatkiem Belki”.
  Zatem nie wydaje się uzasadniona obawa, że spadnie ogólne zainteresowanie oszczędzaniem na IKZE. Należy zauważyć, że w przypadku, gdy podatnik ma nawet dochody opodatkowane 12% stawką podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej, to przy zachowaniu 10% stawki zryczałtowanego podatku od przychodów przy wypłacie środków z IKZE, oszczędzanie na IKZE jest dla niego korzystne.

 • 21.06.2022

  co w sytuacji kiedy podatek zostanie obniżony , czy dalej będzie sens mieć IKZE?

  Ministerstwo Finansów:
  Oszczędzający na IKZE korzysta m.in. z preferencji podatkowej polegającej na tym, iż zyski wygenerowane w trakcie oszczędzania na IKZE nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, lecz dopiero po jego zakończeniu, kiedy oszczędzający uzyska prawo do ich wypłaty. Podkreślić należy, że przychody (dochody) z inwestycji kapitałowych ze zgromadzonych na IKZE środków są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 10% przychodu. Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym oznacza, iż przychodów tych nie łączy się z innymi przychodami uzyskanymi w trakcie roku. Dodatkowo należy zauważyć, że gdyby środki w tej wielkości zostały przez podatnika zainwestowane bezpośrednio, podatek dochodowy wynosiłby 19% przychodu (dochodu) – czyli opodatkowane zostałyby tzw. „podatkiem Belki”.
  Zatem nie wydaje się uzasadniona obawa, że spadnie ogólne zainteresowanie oszczędzaniem na IKZE. Należy zauważyć, że w przypadku, gdy podatnik ma nawet dochody opodatkowane 12% stawką podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej, to przy zachowaniu 10% stawki zryczałtowanego podatku od przychodów przy wypłacie środków z IKZE, oszczędzanie na IKZE jest dla niego korzystne.

 • 10.05.2022

  Przy zmianie podatku z 17 na 12% podatek z Ikze na końcu powinien wynosić 5%

  Ministerstwo Finansów:
  Oszczędzający na IKZE korzysta m.in. z preferencji podatkowej polegającej na tym, iż zyski wygenerowane w trakcie oszczędzania na IKZE nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, lecz dopiero po jego zakończeniu, kiedy oszczędzający uzyska prawo do ich wypłaty. Podkreślić należy, że przychody (dochody) z inwestycji kapitałowych ze zgromadzonych na IKZE środków są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 10% przychodu. Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym oznacza, iż przychodów tych nie łączy się z innymi przychodami uzyskanymi w trakcie roku. Dodatkowo należy zauważyć, że gdyby środki w tej wielkości zostały przez podatnika zainwestowane bezpośrednio, podatek dochodowy wynosiłby 19% przychodu (dochodu) – czyli opodatkowane zostałyby tzw. „podatkiem Belki”.
  Zatem nie wydaje się uzasadniona obawa, że spadnie ogólne zainteresowanie oszczędzaniem na IKZE. Należy zauważyć, że w przypadku, gdy podatnik ma nawet dochody opodatkowane 12% stawką podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej, to przy zachowaniu 10% stawki zryczałtowanego podatku od przychodów przy wypłacie środków z IKZE, oszczędzanie na IKZE jest dla niego korzystne.

 • 17.02.2022

  Czy dobrze rozumiem, że IKZE jest nieopłacalne dla podmiotów rozliczających się w ryczałcie mniejszym niż 10% (8.5%. 5.5%, 3%)?
  Wprawdze można obniżyć podstawę opodatkowania w zeznaniu rocznym, jednak w momencie wypłaty, zapłacimy większy podatek (niż w zeznaniu rocznym, np 10% zamiast 3%).
  W tym wypadku, IKZE jest mniej opłacalne niż IKE.

  Ministerstwo Finansów:
  Oszczędzający na IKZE korzysta m.in. z preferencji podatkowej polegającej na tym, iż zyski wygenerowane w trakcie oszczędzania na IKZE nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, lecz dopiero po jego zakończeniu, kiedy oszczędzający uzyska prawo do ich wypłaty. Podkreślić należy, że przychody (dochody) z inwestycji kapitałowych ze zgromadzonych na IKZE środków są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 10% przychodu. Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym oznacza, iż przychodów tych nie łączy się z innymi przychodami uzyskanymi w trakcie roku. Dodatkowo należy zauważyć, że gdyby środki w tej wielkości zostały przez podatnika zainwestowane bezpośrednio, podatek dochodowy wynosiłby 19% przychodu (dochodu) – czyli opodatkowane zostałyby tzw. „podatkiem Belki”.
  Zatem nie wydaje się uzasadniona obawa, że spadnie ogólne zainteresowanie oszczędzaniem na IKZE. Należy zauważyć, że w przypadku, gdy podatnik ma nawet dochody opodatkowane 12% stawką podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej, to przy zachowaniu 10% stawki zryczałtowanego podatku od przychodów przy wypłacie środków z IKZE, oszczędzanie na IKZE jest dla niego korzystne.

 • 31.07.2021

  Szanowni Państwo, wbrew Państwa stanowisku zyski z IKZE nie są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (zob. art. 21 ust. 1 pkt 58b ustawy o PIT). Postuluję nowelizację art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy o PIT poprzez dodanie po wyrazach: "na indywidualnym koncie emerytalnym" wyrazów: "i indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego" oraz uchylenie art. 21 ust. 1 pkt 58b ustawy o PIT.

  Ministerstwo Finansów:
  Obecnie MF nie przewiduje zmian w zakresie ulg dot. oszczędzania na IKZE i IKE.

 • 13.02.2021

  Jeśli MF nie chce w całości znieść 10% podatku to powinien obniżyć je do poziomu 2-3% i zmienić na podatek Belki. Patrząc na rynkowe oferty produktów IKZE to koszty ich prowadzenia są za wysokie w stosunku do wypracowanych stóp zwrotu, w odróżnieniu do reszty krajów UE. W IKZE zwroty podatku zależą od rozliczenia podatkowego. W latach bez pracy tracimy taką możliwość, a 10% podatek na koniec oszczędzania i tak musimy zapłacić bez względu czy zawsze otrzymywaliśmy zwrot czy nie, nie wspominając o stopach zwrotu. Dla mnie jest to nie do pomyślenia, że Państwo Polskie może bardziej myśleć o własnych korzyściach, niż samowystarczalności obywateli na emeryturze.

  Ministerstwo Finansów:
  Opodatkowanie środków z wypłaty po okresie oszczędzania, zryczałtowaną stawką 10%, co do zasady jest korzystne finansowo dla oszczędzającego w tej formie na przyszłe świadczenia emerytalne. Jak każda inwestycja kapitałowa, także inwestycja w IKZE, do której przystąpienie jest dobrowolne, wymaga dokonania przez oszczędzającego analizy efektywności i oceny ryzyka.
  Mogą wystąpić przypadki, że dla danej osoby wybrana przez nią forma oszczędzania w IKZE nie przynosi założonych zysków. Sytuacja taka dotyczy indywidualnego przypadku i może być konsekwencją różnych przyczyn. Pojedyncze przypadki nie stanowią podstawy do modyfikacji systemu podatkowego który, jak już było powiedziane, z zasady jest korzystny dla oszczędzających.
  Zauważyć należy, że w przypadku braku uzyskania przychodów do opodatkowania w roku podatkowym, gdy sytuacja taka ma charakter przejściowy, podatnik może w danym roku ograniczyć wysokość wpłaty na IKZE.

 • 14.05.2020

  warto umożliwić wypłatę środków z IKZE na spłatę kredytu hipotecznego, bez konieczności pożyczki tych pieniędzy z IKZE i ponownego ich zwrotu

>
1 - 7 z 7
>