Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

2

0

Podatek od wynajmu mieszkań (działalność gospodarcza)

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113814
Data zgłoszenia: 17.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
W Czeskiej Republice wynajem mieszkań jest opodatkowane VAT jako działalność gospodarcza, gdyż co raz więcej osób kupuje mieszkania tylko na wynajem uzyskując z tego dochody (nieopodatkowne gdyż płacą tylko podatek od umowy cywilno-prawnej) w Czechach uszczelnili tą cześć i uznali to za działalność gospodarczą i podatek VAT.
Proponowane rozwiązania funkcjonują w systemie VAT. Ustawa o VAT przewiduje, że określona czynność podlega opodatkowaniu, gdy jest wykonywana przez podatnika działającego w takim charakterze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przy dokonywaniu oceny czy dane czynności, w tym także takie jak wskazane w pytaniu, tj. w zakresie wynajmowania nieruchomości, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT należy wziąć pod uwagę ogólne regulacje dotyczące opodatkowania VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy, rozumie się przede wszystkim każde świadczenie (…), które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 przedmiotowej ustawy.

W przepisach ustawy o VAT zdefiniowano pojęcie działalności gospodarczej. Usługi wynajmowania nieruchomości kwalifikują się, co do zasady, jako działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2, jeżeli ma ona charakter trwały i wykonywana jest w celu uzyskiwania stałego dochodu (realizują cel ekonomiczny i zarobkowy). Jeżeli właściciel nieruchomości podejmuje aktywne działania w zakresie ich wynajmu, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców, to wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Co do zasady, usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej tj. 23%. Ze zwolnienia w podatku VAT korzystają usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Zwolnienie nie ma zastosowania do usług związanych z zakwaterowaniem (wskazanych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT w poz. 47). Usługi związane z zakwaterowaniem podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%.