Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
0

0

0

Dodatkowe pole w PIT-39

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113813
Data zgłoszenia: 17.02.2020
Proponuję na formularzu PIT-39 dodać pole "kwota wydatkowanego przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131" jako odpowiednik obecnej poz. 25, którą także bym zostawił, jednak jako pole wyliczane algorytmem określonym w ustawie. Często podatnicy mylą, że wystarczy wydać kwotę z poz. 25, żeby nie zapłacić wcale podatku, gdy tymczasem trzeba wydać całą kwotę przychodu z poz. 20. To dodatkowe pole spowoduje, ze PIT stanie się bardziej zrozumiały.