Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
3

2

1

Grupy VAT

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113753
Data zgłoszenia: 11.02.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
W większości państw UE funkcjonują tzw. grupy VAT, tzn. państwa te uznają za jednego podatnika kilka podmiotów mających siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego, które będąc niezależnymi pod względem prawnym, są ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym. Dzięki temu transakcje wewnątrz grupy nie są obciążone VAT. Zmniejsza to obciążenia administracyjne i ułatwia korzystanie z konstrukcji Podatkowych Grup Kapitałowych z CIT i PIT. Brak tego rozwiązania w PL nakłada dodatkowe obciążenia administracyjne na podmioty prowadzące działalność w PL i zmniejsza konkurencyjność polskiej gospodarki względem innych Państw UE.
MF analizuje możliwość wprowadzenia w Polsce grup podatkowych VAT.