Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
27

25

2

Najem prywatny - ilość mieszkań upoważniająca do ryczałtowego PIT

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113750
Data zgłoszenia: 11.02.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Wyraźne wskazanie w przepisach ile mieszkań można wynajmować bez otwierania działalności gospodarczej tak aby kwalifikować się do ryczałtowego PIT (8,5% lub 12,5%). Obecne regulacje są w tym zakresie nieprecyzyjne, wydawane są rozbieżne interpretacje i orzeczenia sądowe. W tym temacie przepisy powinny dokładnie określać ilość mieszkań/lokali jakie można wynająć na ryczałcie, a nie odwoływać się do nieostrej definicji działalności gospodarczej.
Odpowiedź MF:
Dziękujemy za głos w temacie przychodów z najmu opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Obecnie analizowane są regulacje dot. takich przychodów zawarte w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wszelkie ewentualne propozycje zmian w tym zakresie znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie ustawy.
Komentarze:
 • 14.12.2022

  Temat do zamknięcia z uwagi na to, że każdy może rozliczać się ryczałtem, a od 2023 roku nie będzie już żadnych wątpliwości w tym temacie dla osób prywatnych.

  Ministerstwo Finansów:
  Potwierdzamy, od 1 stycznia 2023 r. przychody osiągane przez podatnika z tzw. najmu prywatnego podlegają opodatkowaniu wyłącznie ryczałtem na zasadach określonych w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż obecnie nie występuje już problem z kwalifikacją przychodów z tzw. najmu prywatnego do odpowiedniego źródła przychodów, ponieważ zgodnie z uchwałą NSA II FPS 1/21 z 24 maja 2021 r. - przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 PDoFizU, chyba że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.
  Zasadą jest zatem kwalifikowanie przychodów do źródła - najem, a wyjątkiem sytuacja, w której podatnik, z uwagi na zakwalifikowanie składników majątku do kategorii "związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą" - do przychodów z działalności gospodarczej. To zatem podatnik decyduje o tym czy "powiązać" określone składniki swojego mienia z wykonywaniem działalności gospodarczej, czy też zachować je w zarządzie majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą i oddać np. w najem.

 • 14.05.2020

  Myślę, że ilość mieszkań na najem prywatny powinna być ograniczona do 2 mieszkań, bo większa ilość mieszkań nie ma uzasadnienia biznesowego.

>
1 - 2 z 2
>