Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
3

2

1

Wpłata dodatkowa PPK jako odpis od dochodu

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113746
Data zgłoszenia: 10.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Wpłata dodatkowa PPK jako odpis od dochodu podobnie jak z IKZE co ma zwiększyć oszczędności emerytalne Polaków.
Odpowiedź MF:
Sposób oszczędzania środków w PPK zasadniczo różni się od oszczędzania w IKZE.
Środki gromadzone na IKZE pochodzą, co do zasady z wpłat, które są odliczane od dochodu (przychodu) do opodatkowania podatkiem dochodowym, natomiast wypłaty środków po okresie oszczędzania podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Z kolei środki gromadzone na PPK (podobnie jak na IKE) pochodzą, co do zasady z wpłat po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, natomiast ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają wypłaty dokonane po okresie oszczędzania.

Tak więc możliwość odliczania wpłaty dodatkowej do PPK naruszałaby istniejące zasady gromadzenia środków w ramach systemu dobrowolnego oszczędzania na emeryturę.
Jednocześnie należy podkreślić, że uczestnik PPK, oprócz zwolnienia z podatku zysków powstałych z inwestycji zgromadzonych środków, korzysta z dodatkowych preferencji w postaci otrzymywanej wpłaty powitalnej (250 zł) oraz dopłat rocznych (240 zł za rok), ponadto część składek finansowana jest przez podmiot zatrudniający (od 1,5% do 4% wynagrodzenia uczestnika PPK).