Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
57

28

29

Jak zapłacić podatek od wynajmu mieszkania

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113744
Data zgłoszenia: 10.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Nie ma w waszej liście podatku od wynajmu mieszkania, a jeżeli jest to go zbyt trudno znaleźć. Podobnie w urzędzie skarbowym na dyspenserze biletów nazwy działów są zbyt enigmatyczne. Uprośćcie to tak żeby przeciętny człowiek wiedział jaki ma bilet pobrać chociaż. I pracownicy urzędów niech trochę otworzą głowy na innowacje, bo ich odpowiedź jest "jest jak jest" i nie mają chęci nic zmieniać nawet gdyby im to człowiek powiedział.
Odpowiedź MF:
Uzyskanie przychodu z najmu może być rozliczane przez podatnika w różnych formach np.: ryczałt, zasady ogólne, w ramach najmu prywatnego, działalności gospodarzącej, bądź też może być do zapłaty należny podatek od towarów i usług. To oznacza, że w zależności jaką formę podatnik wybierze to na taki rachunek powinien dokonać wpłaty. Jednakże od 1 stycznia 2020 r., wprowadzono indywidualne rachunki podatkowe (IRP) dla wpłat podatków PIT, CIT i VAT, co zapewne zdecydowanym ułatwieniem jest również przy dokonywaniu zapłaty podatku od najmu.
Komentarze:
 • 17.02.2022

  Czy jeśli wynajmuję okazjonalnie jako osoba prywatna, ale mam działalność gospodarczą tylko zawieszoną, to ppe odprowadzam na mikrorachunek dla nip? czy dla pesel? I czy z konta prywatnego czy z firmowego? Działalność jest zawieszona, gdyż pracuję w innej firmie na etat.

  Ministerstwo Finansów:
  Podatek od najmu powinien być odprowadzony przy użyciu numeru PESEL. Z uwagi na to, że podatnik ma zawieszone prowadzenie działalności gospodarczej, nie ma możliwości dokonania płatności przy wykorzystaniu NIP.

 • 10.10.2021

  Pomysł może i dobry, tylko jaki tytuł przelewu podać np. przy podatku ryczałtowym od najmu lokalu mieszkalnego, który wpłaca się kwartalnie?

  Ministerstwo Finansów:
  W Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej z 6 kwietnia 2021r. poz. 690 w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego - wskazano, że przy zapłacie zryczałtowanego podatku dochodowego w tytule płatności należy wskazać „PPE”.
  Symbol płatności PPE podatnik wybiera dla wpłat ryczałtu w ciągu roku podatkowego, natomiast symbol płatności PIT-28 jest dedykowany dla wpłaty zobowiązania wynikającego z zeznania podatkowego.
  A jeżeli jest na zasadach ogólnych (najem) to pisze PIT i rozlicza się rocznie PIT -36 i też na swój mikrorachunek.
  Przy rozliczeniu kwartalnym – opis: 2021/3/PPE lub 2021/3/PIT (za każdy kwartał należy wskazać ostatni m-c kwartału tj. 3,6,9,12).

 • 30.03.2021

  Może jakiś przykład było by łatwiej zrozumieć...

  Ministerstwo Finansów:
  Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy płacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (Mikrorachunku podatkowego).
  Numer swojego mikrorachunku podatkowego można sprawdzić korzystając z generatora lub można go otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym.
  Wystarczy podać:
  - PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
  nie prowadzisz działalności gospodarczej lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
  - NIP, jeśli:
  prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

  Podatki inne niż PIT, CIT i VAT czyli np. akcyza, PCC, wpłaca się tak jak dotychczas, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.). Znajdują się tam szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

  Rozwiązanie to powinno ułatwić wybór odpowiedniego rachunku do zapłaty podatku.

 • 26.01.2021

  Kolejne utrudnienia dla obywateli.

>
1 - 4 z 4
>