Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

1

1

Ulga na złe długi w ryczałcie

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113728
Data zgłoszenia: 09.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
W związku ze zmienionymi przepisami ustawy o podatku zryczałtowanym myślę, że warto w ustawie wprowadzić zapis według której stawki podatku mam opodatkować przychód z tytułu ulgi na złe długi - w sytuacji braku uregulowania świadczenia pieniężnego wynikającego z transakcji handlowej.
Brak takiego zapisu, oraz umieszczenie regulacji poniżej zapisu o proporcjonalnym odliczaniu strat oraz zapłaconych składek ZUS powoduje brak możliwości zastosowania przepisu.
Odpowiedź MF:
Mechanizm ulgi na złe długi oznacza dla wierzyciela możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o nieotrzymane należności, jeśli podlegają zaliczeniu do przychodów należnych. Dla dłużnika skutek jest odwrotny.

W przypadku opodatkowania zryczałtowanym podatkiem, wierzyciel zmniejsza przychody, a dłużnik zwiększa przychody. Zmniejsza się przychody, z którymi związana jest wierzytelność, odpowiednio zwiększa się przychody, z którymi związane jest zobowiązanie.

Przykładowo, jeżeli podatnik nie uregulował zobowiązania za zakupiony towar handlowy, którego sprzedaż opodatkowana jest według stawki 3%, zwiększa przychody podlegające opodatkowaniu tą stawką.
Natomiast, jeżeli podatnik nie otrzymał należności za wykonaną usługę, za wykonanie której przychody podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5%, wówczas zmniejsza przychody podlegające opodatkowaniu tą stawką.
Z chwilą uregulowania zobowiązania obie strony dokonują odwrotnych korekt, przywracających stan pierwotny. Niemniej postulat zostanie poddany uważnej analizie.
Komentarze:
 • 24.02.2022

  My to wiemy, że tak powinno być. Wystarczyłoby zastosować to w deklaracji PIT 28. Nie da się zrobić tego prawidłowo, bo część G ZEZNANIA PIT-28 za 2021 rok nadal rozlicza proporcje. Z takiego sposobu rozliczenia wychodzą herezje. Kiedy to będzie poprawione? Ile lat trzeba czekać na usunięcie oczywistych błędów????

  Ministerstwo Finansów:
  Kształt formularza PIT-28 i PIT/WZR wynika z faktu, iż podatnik może osiągać jednocześnie przychody z działalności gospodarczej i przychody z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności polegającej na sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. W konsekwencji zmniejszeń albo zwiększeń przychodów należy dokonywać proporcjonalnie do udziału w całości przychodów.
  W trakcie prac legislacyjnych jest projekt ustawy zmieniający m.in. ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który wprost reguluje takie przypadki.
  Druk sejmowy 2544

 • 15.02.2022

  Postępując jak wyżej w ciągu roku, jak to się ma do PIT28/ WZR, w którym rozrzuca ulgę proporcjonalnie do stawek?

  Ministerstwo Finansów:
  Kształt formularza PIT-28 i PIT/WZR wynika z faktu, iż podatnik może osiągać jednocześnie przychody z działalności gospodarczej i przychody z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności polegającej na sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. W konsekwencji zmniejszeń albo zwiększeń przychodów należy dokonywać proporcjonalnie do udziału w całości przychodów.
  W trakcie prac legislacyjnych jest projekt ustawy zmieniający m.in. ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który wprost reguluje takie przypadki.
  Druk sejmowy 2544

>
1 - 2 z 2
>