Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

1

1

ulga na złe długi w ryczałcie

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113728
Data zgłoszenia: 09.02.2020
W związku ze zmienionymi przepisami ustawy o podatku zryczałtowanym myślę, że warto w ustawie wprowadzić zapis według której stawki podatku mam opodatkować przychód z tytułu ulgi na złe długi - w sytuacji braku uregulowania świadczenia pieniężnego wynikającego z transakcji handlowej.
Brak takiego zapisu, oraz umieszczenie regulacji poniżej zapisu o proporcjonalnym odliczaniu strat oraz zapłaconych składek ZUS powoduje brak możliwości zastosowania przepisu.
Odpowiedź MF:
Mechanizm ulgi na złe długi oznacza dla wierzyciela możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o nieotrzymane należności, jeśli podlegają zaliczeniu do przychodów należnych. Dla dłużnika skutek jest odwrotny.

W przypadku opodatkowania zryczałtowanym podatkiem, wierzyciel zmniejsza przychody, a dłużnik zwiększa przychody. Zmniejsza się przychody, z którymi związana jest wierzytelność, odpowiednio zwiększa się przychody, z którymi związane jest zobowiązanie.

Przykładowo, jeżeli podatnik nie uregulował zobowiązania za zakupiony towar handlowy, którego sprzedaż opodatkowana jest według stawki 3%, zwiększa przychody podlegające opodatkowaniu tą stawką.
Natomiast, jeżeli podatnik nie otrzymał należności za wykonaną usługę, za wykonanie której przychody podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5%, wówczas zmniejsza przychody podlegające opodatkowaniu tą stawką.
Z chwilą uregulowania zobowiązania obie strony dokonują odwrotnych korekt, przywracających stan pierwotny. Niemniej postulat zostanie poddany uważnej analizie.