Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
4

3

1

Zmiany w fakturach a vdek

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113724
Data zgłoszenia: 09.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie zawartości JPK od 04/07-2020 roku proponuję zmianę w przepisach dotyczących fakturowania, sprzedawca powinien na fakturze wprowadzać oznaczenia od 01-12 oraz pozostałe identyfikujące dostawy towarów i usług, wówczas księgowość nie musiałaby już ponownie dokonywać identyfikacji przy wprowadzaniu danych do JPK, podobnie oznaczanie towarów z załącznika numer 15 - powinno odbywać się na etapie pozycji faktury, a nie w oznaczeniu faktury. Bardzo wiele JPK/VDK jest składanych przez biura, które nie do końca mają informację o sprzedawanych towarach cy usługach.
Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w wystawionych przez podatników fakturach sprzedaży muszą znaleźć się obowiązkowe elementy określone w art. 106e. W zależności od statusu podatnika obowiązkowe mogą być również oznaczenia na fakturach w formie adnotacji.

Od 1 października 2020 r. wprowadzone zostanie nowe rozwiązanie nakładające na czynnych podatników VAT obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń względem faktur w części ewidencyjnej pliku. Zasady ewidencjonowania faktur w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) zostały zawarte w zmianach ustawowych oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Zgodnie z rozporządzeniem ewidencja sprzedaży zawierać będzie m.in. oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług, a także oznaczenia dowodów sprzedaży. Sprzedawane towary oraz świadczone usługi będą zawierały oznaczenia pod kątem przynależności do jednej z 13 grup towarowo-usługowych (w skrócie GTU). Jeżeli towar lub usługa będzie należała do jednej z grup, podatnik będzie musiał przypisać im właściwy kod GTU w nowym JPK_V7M lub JPK_V7K.

Odnosząc się do przedstawionej propozycji zmiany przepisów, uprzejmie wyjaśniamy, że obecnie nie jest planowana zmiana przepisów ustawy VAT dotycząca oznaczenia dostawy towarów i usług na etapie pozycji faktury.