Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

1

1

Podatek od nieruchomości

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113723
Data zgłoszenia: 09.02.2020
Uważam, że w XXI wieku nie do przyjęcia jest, ze burmistrz albo wójt wydaje decyzje o podatkach od nieruchomości na formularzu, który nie zawiera pola do wpisania numeru działek. Ponieważ decyzja taka nie ma wyszczególnionej podstawy, dziwię się, że ludzie płacą podatki, nie wiedząc właściwie konkretnie za co. Mam sprawę w sądzie- nie jestem w stanie udowodnić, ze rodzice płacili podatki, bo na poświadczeniach od sołtysa, nie ma wyszczególnienia działek.