Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
5

4

1

Podatek od nieruchomości

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113723
Data zgłoszenia: 09.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Uważam, że w XXI wieku nie do przyjęcia jest, ze burmistrz albo wójt wydaje decyzje o podatkach od nieruchomości na formularzu, który nie zawiera pola do wpisania numeru działek. Ponieważ decyzja taka nie ma wyszczególnionej podstawy, dziwię się, że ludzie płacą podatki, nie wiedząc właściwie konkretnie za co. Mam sprawę w sądzie- nie jestem w stanie udowodnić, ze rodzice płacili podatki, bo na poświadczeniach od sołtysa, nie ma wyszczególnienia działek.
Odpowiedź MF:
Dane dotyczące nr działek podlegających opodatkowaniu znajdują się w aktach sprawy, na podstawie których organ podatkowy wydaje decyzje na podatek od nieruchomości. Dane te są pozyskiwane z informacji na podatek od nieruchomości składanych przez podatników i są weryfikowane przez organ podatkowy na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków (EGIB). W decyzji wyszczególniona jest natomiast łączna powierzchnia (powierzchnie jeżeli są różne rodzaje) gruntów podlegających opodatkowaniu.

Poświadczenia od sołtysa to są tylko dowody wpłaty – niemożliwe było i jest wyszczególnianie na nich nr działek.