Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
10

3

7

Nieujawnione dochody

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113722
Data zgłoszenia: 08.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Wprowadzenie obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej napiwków, jeśli klient chce go dać. Obecnie od napiwków nie są odprowadzane składki ZUS i podatek.
Dla celów podatku VAT rozróżnia się dwa rodzaje napiwków, tj. napiwek dobrowolny i napiwek obowiązkowy, wliczany do rachunku. W pierwszym przypadku, napiwek jest zostawiany dobrowolnie przez klienta obsłudze (kelnerowi) i nie jest rejestrowany na kasie rejestrującej. Ten dobrowolny napiwek nie podlega bowiem opodatkowaniu podatkiem VAT.