Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
3

0

3

Pożyczki między podmiotami powiązanymi

Kategoria: CIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_CIT_113719
Data zgłoszenia: 08.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Sprawniejsza kontrola pożyczek (i odsetek) udzielanych przez podmioty powiązane.
Odpowiedź MF:
Działania kontrolne prowadzone są w tych podmiotach, w których wyniki procesu analitycznego, wskazują na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości podatkowych. Kontrolą tą są obejmowane wszystkie aspekty działalności podmiotów, które pociągają za sobą skutki prawno-podatkowe. Odnosi się to również pożyczek udzielanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przy czym, działalność podmiotów powiązanych i skutki podatkowe z tej działalności wynikające, od dłuższego czasu leży w szczególnym zainteresowaniu KAS.