Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
5

4

1

Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych od firm medycznych

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113718
Data zgłoszenia: 08.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Obowiązek raportowania i ewidencji świadczeń przekazywanych lekarzom i farmaceutom ukrywanych pod np. szkoleniami, prezentacją produktu. Odrębna pozycja w zeznaniu rocznym dla odbiorcy wszystkich świadczeń nieodpłatnych (podlegających i niepodlegających opodatkowaniu).
Odpowiedź MF:
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń z innych źródeł przychodów, o ile nie są wolne od podatku PIT, są obowiązane sporządzać informację o wysokości przychodów (PIT-11). W informacji tej wykazywane są również przychody z tzw. „innych źródeł”, od których nie została pobrana, w trakcie roku, zaliczka na podatek PIT. Informacja ta trafia nie tylko do podatnika, ale również do urzędu skarbowego.

W informacji tej należy także wykazać wartość nieodpłatnych świadczeń (podlegających opodatkowaniu) przekazanych lekarzom i farmaceutom np. w postaci nieodpłatnych szkoleń. Przychody wykazane w tej informacji podatnik wykazuje w rocznym zeznaniu podatkowym.
Natomiast wydaje się, iż raportowanie i ewidencja świadczeń przekazywanych lekarzom i farmaceutom to sprawa resortu zdrowia. Obowiązkiem każdego lekarza jest doskonalenie zawodowe, udział m.in. w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym jest odpowiednio punktowany. Ocena czy wynikają z tego korzyści i jakie nie powinna należeć do organów podatkowych.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/zdrowie/doskonalenie-zawodowe-lekarzy