Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
3

1

2

Darowizna

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113716
Data zgłoszenia: 08.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Przydałoby się móc złożyć osobno deklarację o darowiźnie (krew), tak by urzędnik sam wliczył ją do pitu. Jak i inne możliwości, takie jak stypendia itp.
Odpowiedź MF:
Propozycja ta wiąże się z nałożeniem na jednostki organizacyjne, które realizują zadania w zakresie pobierania krwi, obowiązku wystawiania informacji (wg określonego wzoru) o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników i przekazywania jej do właściwego dla podatnika/dawcy urzędu skarbowego w ściśle określonym terminie. Wydaje się, iż obciążenie takich jednostek nowymi obowiązkami administracyjnymi jest niewskazane.

Co do zasady stypendia są zwolnione od podatku PIT, zatem nie wykazuje się ich w zeznaniu podatkowym. W przypadku stypendium dla uczniów i studentów, przyznawanego przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez organizacje pozarządowe, gdzie zwolnienie podatkowe jest ograniczone kwotowo, wysokość wypłaconego stypendium jest wykazywana w PIT-11, co pozwala na sprawdzenie, czy stypendium to podlega opodatkowaniu. Zatem już aktualnie może być rozliczone w usłudze Twój e-PIT.