Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
9

9

0

Konsultacje

Kategoria: CIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_CIT_113713
Data zgłoszenia: 08.02.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Możliwość kosultowania i uzgodnienia poprawnych rozwiązań z US.
Rodzaj porozumienia między podatnikiem a US. Dotyczy to wszystkich podatków PIT, CIT, VAT.
Odpowiedź MF: Od 1 lipca 2020 r. wraz z wejściem w życie nowego Działu IIB Ordynacji podatkowej, zacznie obowiązywać Program Współdziałania między administracją skarbową a największymi podatnikami.

Ta nowa forma współpracy oparta jest na umowie o współdziałaniu, zawieranej między szefem Krajowej Administracji Skarbowej a podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, których przychód za poprzedni rok podatkowy przekroczył równowartość 50 mln EUR. Zgodnie z założeniami współpraca pomiędzy administracją a klientami oparta ma być na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu oraz transparentności wykraczającej poza ustawowe obowiązki. Podjęcie wspólnych działań powinno zmierzać do zapewnienia przestrzegania prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań podatników w celu zapewnienia lepszych warunków do prowadzenia aktywności gospodarczej w Polsce.

Po dwuletnim okresie pilotażu Programu, na podstawie doświadczeń funkcjonowania współpracy pomiędzy administracją skarbową a grupą największych podmiotów oraz dokonanych analiz podjęte zostaną decyzje w jakim kierunku program współpracy będzie rozwijany.
Szczegółowe informacje w zakresie Programu Współdziałania znajdują się na stronie: www.podatki.gov.pl.