Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
0

0

0

Koszty pośrednie w CIT

Kategoria: CIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_CIT_113712
Data zgłoszenia: 08.02.2020
Zrównanie sposobu rozliczania kosztów pośrednich w ustawie o rachunkowości i w CIT. Chodzi o uproszczenia rozliczania kosztów pośrednich dotyczących dwóch okresów ( media, ubezpieczenia, prenumerat itp]. Ustawa o rachunkowości dopuszcza jednorazowe ich rozliczenie w dacie poniesienia kosztów, jeżeli są to koszty nieistotne , brakuje takiego rozwiązania w CIT.