Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
7

6

1

Definicja dużego podatnika

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113703
Data zgłoszenia: 07.02.2020
Istnieją definicje mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, lecz nie istnieje jasna definicja dużego przedsiębiorcy poza stwierdzeniem " ze jest to pomiot niebędący średnim przedsiębiorcą". Rodzi to liczne wątpliwości zwłaszcza w przypadku gdy nie jest spełniony pierwszy warunek (gdy podatnik zatrudnia mniej niż 250), ponieważ wtedy może być zarówno średnim jak i dużym, szczególnie biorąc pod uwagę bark wyjaśnień czy drugi warunek powinien być spełniony łącznie. Brak też informacji czy należy brać pod uwagę spółkę macierzystą.