Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
20

20

0

Minimalizowanie osobistego stawiennictwa Podatnika

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113682
Data zgłoszenia: 06.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
W czynnościach sprawdzających można odchodzić od podpisywania i osobistego stawiennictwa Podatnika przy protokołach, w których nie było nieprawidłowości.
Odpowiedź MF:
Już na bazie obecnie obowiązujących przepisów jest taka możliwość. Jeśli czynności sprawdzające zostały przeprowadzone bez udziału podatnika, mogą się one zakończyć na adnotacji, jeśli nie stwierdzono nieprawidłowości.