Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
18

18

0

Minimalizowanie osobistego stawiennictwa Podatnika

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113682
Data zgłoszenia: 06.02.2020
W czynnościach sprawdzających można odchodzić od podpisywania i osobistego stawiennictwa Podatnika przy protokołach, w których nie było nieprawidłowości.