Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
0

0

0

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113677
Data zgłoszenia: 06.02.2020
W katalogu wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej brakuje informacji na temat urządzenia jakim jest klimatyzator z funkcją ogrzewania. Klimatyzator taki jest co do zasady działania taki sam jak pompa ciepła (punkt 11 katalogu) oraz jest urządzeniem elektrycznym (punkt 10 katalogu), która występuje w przedmiotowym katalogu. Klimatyzator z funkcją ogrzewania spełnia warunek: "ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych".
Czy można uzupełnić katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej o pozycje uwzględniającą urządzenie jakim jest klimatyzator z funkcją grzania?