Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
0

0

0

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113677
Data zgłoszenia: 06.02.2020
W katalogu wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej brakuje informacji na temat urządzenia jakim jest klimatyzator z funkcją ogrzewania. Klimatyzator taki jest co do zasady działania taki sam jak pompa ciepła (punkt 11 katalogu) oraz jest urządzeniem elektrycznym (punkt 10 katalogu), która występuje w przedmiotowym katalogu. Klimatyzator z funkcją ogrzewania spełnia warunek: "ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych".
Czy można uzupełnić katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej o pozycje uwzględniającą urządzenie jakim jest klimatyzator z funkcją grzania?
Odpowiedź MF:
Zasady zastosowania ulgi termomodernizacyjnej m.in. informacje, jak się ustala wysokość wydatków i kiedy
odlicza się ulgę wraz z przykładami zostały zawarte w objaśnieniach podatkowych z 16 września 2019 r., dotyczących nowych preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Objaśnienia te są zamieszczone na stronie:
https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-stosowania-ulgi-w-pit-na-wsparcie-termomodernizacji-budynkow-jednorodzinnych

W sprawie postanowień rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489), dotyczącego ulgi termomodernizacyjnej, aktualnie właściwe jest Ministerstwo Rozwoju.