Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
53

52

1

niezaleganie

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113642
Data zgłoszenia: 05.02.2020
Zgłaszam pomysł, żeby można było sprawdzić online czy podatnik posiada zaległości podatkowe.
Odpowiedź MF:
Wskazane rozwiązanie już funkcjonuje w ramach Rejestru Należności Publicznoprawnych. Każdy obywatel, za pośrednictwem Portalu Podatkowego może sprawdzić czy firma z którą współpracuje nie posiada zaległości podatkowych na kwotę większą niż 5.000 zł. Jedynie sprawdzenie osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, wymaga pisemnego pełnomocnictwa sprawdzanej osoby.