Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
15

14

1

Fv korygujące sprzedaż

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113600
Data zgłoszenia: 04.02.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Przepis mówi, że fakturę korygującą sprzedaż in minus ( przy zwrocie towaru ) można ująć do podatku vat w momencie otrzymania potwierdzenia od kontrahenta, że tamten otrzymał fakturę. Jest to bardzo uciążliwe, ponieważ nikt nie ma czasu pisać maili potwierdzających otrzymanie, a tym bardziej odsyłać pocztą podpisanych egzemplarzy ( koszty! ). Kłopot jest także techniczny z księgowaniem: zaciągam sprzedaż przez import do programu księgowego. Ręcznie trzeba wyksięgować nie potwierdzone korekty i zaksięgować te, które były nie potwierdzone w poprzednich miesiącach, a wpłynęły potwierdzone w danym miesiącu i tak w kółko. Korekt jest kilkaset miesięcznie i często kwoty - kilka, kilkanaście zł. Proszę o zmianę tego przepisu, ponieważ jest bardzo uciążliwy, czasochłonny i kosztowny.
Odpowiedź MF:
W zakresie rezygnacji z konieczności otrzymania potwierdzenia dostarczenia faktury korygującej obecnie analizujemy wszystkie obowiązki formalne w tym zakresie i prowadzony jest ich stały audyt.
Komentarze:
  • 14.01.2021

    Przyjęte rozwiązanie bardzo komplikuje cały proces. Nie trzeba potwierdzeń ale należy gromadzić dokumentację uzgodnienia korekty. Nonsens. Co z korektami wysyłanymi pomiędzy kontrahentami z opóźnieniem?

    Ministerstwo Finansów:
    Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono zmianę w brzmieniu art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Likwidacji uległ obowiązek oczekiwania na potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę, warunkujący prawo do pomniejszenia należnego podatku VAT.
    Korektę można oprzeć na dokumentacji tworzonej już dotychczas przez podatników w indywidualnych uwarunkowaniach prowadzonej działalności gospodarczej. Przepisy nie nakładają obowiązku tworzenia przez podatników nowych dowodów potwierdzających pomniejszenie podatku należnego – wprowadzona zmiana przepisów ma opierać się na wykorzystaniu dostępnej dokumentacji. Przy tym nadal kluczowa pozostaje zasada, że korekta podatku należnego nie może nastąpić wcześniej niż korekta podatku naliczonego u nabywcy.

>
1 - 1 z 1
>