Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
27

22

5

przyczyna korekty na fakturze - zbędny obowiązek

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113586
Data zgłoszenia: 04.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Należy usunąć podawanie przyczyny wystawienia na fakturze korekcie; ustawa o VAT zawiera zamknięty katalog przyczyn (art 106j ust 1), nie ma więc żadnych powodów dla których należy jeszcze wymyślać przyczynę jako ciąg znaków, jest z tym także problem w ramach JPK, jest to więc zbędny biurokratyczny obowiązek a jeśli nie ma to znów powstaje pytanie jako korygować korektę.
Odpowiedź MF:
Na gruncie podatku VAT istotne znaczenie ma to, czy w wyniku wystawienia faktury korygującej zwiększa się czy zmniejsza zobowiązanie względem państwa (czy jest to korekta in plus, czy in minus). Każda faktura korygująca powinna zatem zawierać informację dotyczącą przyczyny jej wystawienia. Taki wymóg wynika wprost z art. 106j ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT. Przyczyna korekty jest więc obowiązkowym elementem, jaki powinien znaleźć się na fakturze korygującej. Jego brak może spowodować uznanie faktury korygującej za niespełniającą wymogów ustawowych, a tym samym - za wadliwą. Rezygnacja z podawania przyczyn korekty na fakturze wymagałaby oceny pod kątem możliwości prowadzenia działań kontrolnych.