Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
13

12

1

Proste zgłoszenie celne dla przesyłek spoza UE które dotarły Pocztą

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113578
Data zgłoszenia: 04.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Obecnie domniemywa się, że przesyłka spoza UE która dociera na teren Polski musi zostać poddana kontroli celnej. W ostatnim dziesięcioleciu powszechne stało się zamawianie drobnych przesyłek z Chin, często o bardzo małej wartości. Procedury importu pozostały jednak w tyle, na czym bogacą się póki co agencje celne, mające faktyczny monopol na biurokrację celną - zawikłane procedury praktycznie wykluczają samodzielną odprawę celną.

Proponuję wdrożenie procedury pozwalającej zarejestrować przesyłkę zagraniczną już jej otrzymaniu, na podstawie oświadczenia podatnika (i integrację z elektroniczną platformą np. PUESC).
Póki co, wykonanie wszystkich procedur zajmuje cały dzień i angażuje Naczelnika Urzędu Celnego.
W mojej opinii urzędy celne są jedną z najmniej przyjaznych dla podatnika instytucji KAS - brak jasno sprecyzowanych i podanych publicznie procedur, martwe przepisy (sporo z nich jest nieegzekwowalnych bez dobrej woli podatnika, a mimo to zagrożonych karą za ich niespełnienie), zrzucanie odpowiedzialności na podatnika, uznaniowość decyzji, długo by wymieniać. Prawdopodobnie jest tak ze względu na zaniedbanie tego działu w przeszłości. Może pora to zmienić?
Dostrzegając potrzeby związane z przywozem na obszar UE dużych ilości przesyłek małej wartości Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi zdecydowała o wprowadzeniu nowych regulacji prawnych z zakresu podatku VAT od takich przesyłek. Od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie szereg zmian wynikających z pakietu unijnych przepisów o VAT w zakresie handlu elektronicznego (tzw. pakiet e-commerce) i wszystkie państwa członkowskie, w tym Polska, zobligowane są do zaimplementowania tej dyrektywy do swoich przepisów krajowych. Najpóźniej z tą samą datą nowy model odpraw pocztowych powinien być wdrożony po stronie KAS i Poczty Polskiej.
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa podjęły już działania związane z wdrożeniem nowych zasad w zakresie obsługi odpraw celnych. W przypadku Poczty Polskiej KAS prowadzi prace dotyczące zmiany modelu odprawy celnej przesyłek pocztowych, przedstawianych organom KAS przez Pocztę Polską S.A. Prace te oprócz konieczności wdrożenia wspomnianego pakietu VAT e-commerce związane są z dostosowaniem formalności celnych w obrocie pocztowym do przepisów Unijnego Kodeksu Celnego. Przepisy te przewidują możliwość składania przez operatora pocztowego zgłoszeń celnych do procedury dopuszczenia do obrotu z ograniczonym zestawem danych w odniesieniu do towarów w przesyłce pocztowej o wartości do 1.000 euro, nie podlegających zakazom i ograniczeniom, w odniesieniu do których nie został złożony wniosek o zwrot lub umorzenie należności celnych. Efektem prowadzonych działań będzie kluczowa zmiana roli biznesowej Poczty Polskiej w procesie dopełniania formalności celnych przesyłek pocztowych. Dotychczas rola ta sprowadzała się do przedstawiania przesyłek i pobierania podczas doręczania paczek należności celno-podatkowych. Według nowych zasad Poczta Polska S.A. przejmie obowiązki polegające na dokonywaniu elektronicznych zgłoszeń celnych na rzecz odbiorców przesyłek pocztowych.
W związku z powyższym utrzymanie dotychczasowych zasad tj. wyłącznie przedstawianie przesyłek przez Pocztę Polską do dalszej obsługi odprawy przez KAS nie będzie możliwe, zarówno w świetle uregulowań unijnych związanych z UKC, jak również pakietem VAT e-commerce.