Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
79

74

5

Ujednolicenie szablonu faktur

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113574
Data zgłoszenia: 04.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Chodzi o ujednolicenie szablonu faktur. Czasami jest problemem odnaleźć o co chodzi w fakturze. Ludzie piszą jak chcą i co chcą. Trzeba szukać adnotacji mpp i innych. Daty są wpisane w 3 strony świata. Teraz w dobie karania księgowych wypadałoby nas troszkę wspomóc.
Odpowiedź MF:
System podatku VAT w Unii Europejskiej (UE) podlega harmonizacji, co oznacza, że państwa członkowskie UE, w tym również Polska, nie posiadają swobody kreowania własnych rozwiązań w zakresie prawa objętego harmonizacją. W przypadku podatku od towarów i usług oznacza to harmonizację przepisów krajowych z regulacjami zawartymi przede wszystkim w dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r.

Regulacje w zakresie fakturowania zawarte zostały w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Stanowią one implementację dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania. Wzór faktury został określony w ww. ustawie (art. 106e) i rozporządzeniu (§ 3), poprzez wskazanie zestawu wymagalnych elementów, który musi posiadać.