Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
8

7

1

Oświata i pomoc społeczna w JST poza VAT

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113573
Data zgłoszenia: 04.02.2020
Proponuję wpisanie do ustawy o VAT, że jednostki samorządu terytorialnego traktują działania z zakresu edukacji takie jak wyżywienie dzieci i nauczycieli czy wystawianie duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych, oraz działania związane z pomocą społeczną takie jak wyżywienie pensjonariuszy czy opieka jako działania statutowe nie wchodzące w zakres ustawy o VAT. Na chwilę obecną JST muszą wykazywać wpływy z powyższych tytułów jako zwolnione z VAT chociaż są to zadania własne gminy. Zwolnienie z VAT nie daje budżetowi państwa żadnych dochodów natomiast rodzi ogromną papierologię w JST i konieczność wielokrotnego składania korekt deklaracji VAT za te same miesiące. Stanowisko potwierdzające zdanie, że działania z zakresu oświaty i pomocy społecznej nie wchodzą w zakres ustawy o podatku od towarów i usług, lecz korzystają z wyłączenia na mocy art. 15 ust. 6 tejże ustawy znajduje odzwierciedlenie w jednolitej linii orzeczniczej polskich sądów. Jednoznaczne wyłączenie JST z obowiązków wykazywania tej sprzedaży zwolnionej w rejestrach i deklaracjach VAT nie wpłynie na konkurencyjność rynku oraz na wpływy budżetowe a odciąży JST.