Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
19

16

3

Laptopy dla szkół i przedszkoli na 0% VAT

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113564
Data zgłoszenia: 03.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Dostawa laptopów dla szkół i przedszkoli opodatkowana 0% stawką VAT byłaby wskazana z uwagi na niedopasowanie obecnych przepisów do postępu technologicznego. Poszerzenie kręgu urządzeń opodatkowanych 0% stawką VAT o laptopy byłoby pozytywnym impulsem dla wsparcia szeroko rozumianej oświaty. Podobnie jak laptopy wskazane byłoby opodatkować 0% stawką VAT dostaw dla placówek oświatowych tablic graficznych, tablic z projektorem oraz podłóg interaktywnych. Zmiana sprzyjałaby większemu dostępowi dzieci i młodzieży do nowoczesnych technologii.
Odpowiedź MF:
Preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 0% opodatkowana jest dostawa (zarówno odpłatna jak i nieodpłatna) dla placówek oświatowych (lub organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym), tylko i wyłącznie sprzętu komputerowego, wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Nie jest możliwe rozszerzenie tej preferencji o kolejne rodzaje urządzeń (np. tablice graficzne, tablice z projektorem oraz podłogi interaktywne), w związku z przepisami prawa Unii Europejskiej w zakresie podatku od wartości dodanej.

W związku z bardzo trudną sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19 wprowadzono pewne dodatkowe preferencje w zakresie stosowania stawki 0%, ale wyłącznie dla nieodpłatnych dostaw (darowizn) określonych towarów z tej kategorii. Regulacje te mają jednak charakter przejściowy i wyjątkowy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych do 30 czerwca 2020 r. można stosować stawkę 0% VAT dla nieodpłatnych dostaw (darowizn) sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych, takich jak laptopy i tablety, dokonywanych na rzecz:
1. placówek oświatowych,
2. organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym,
3. organów prowadzących szkołę lub placówkę – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym.
Komentarze:
  • 14.08.2021

    Pomysł bardzo dobry bowiem większość sprzętu komputerowego w dzisiejszych czasach to właśnie laptopy.

>
1 - 1 z 1
>