Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
10

8

2

Laptopy dla szkół i przedszkoli na 0% VAT

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113564
Data zgłoszenia: 03.02.2020
Dostawa laptopów dla szkół i przedszkoli opodatkowana 0% stawką VAT byłaby wskazana z uwagi na niedopasowanie obecnych przepisów do postępu technologicznego. Poszerzenie kręgu urządzeń opodatkowanych 0% stawką VAT o laptopy byłoby pozytywnym impulsem dla wsparcia szeroko rozumianej oświaty. Podobnie jak laptopy wskazane byłoby opodatkować 0% stawką VAT dostaw dla placówek oświatowych tablic graficznych, tablic z projektorem oraz podłóg interaktywnych. Zmiana sprzyjałaby większemu dostępowi dzieci i młodzieży do nowoczesnych technologii.