Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
27

24

3

Ula hipoteczna

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113535
Data zgłoszenia: 03.02.2020
Każda osoba, która ma kredyt hipoteczny powinna mieć prawo do odliczenia go od podatku przy PIT-37. Jeżeli 2 osoby mają wspólny kredyt hipoteczny a rozliczają się osobno to taką możliwość powinna mieć jedna z nich. Ulga powinna wynosić 1/10 kosztów jakie zostały poniesione w danym roku podatkowym. Udokumentować to można aktualnym harmonogramem z banku bądź zaświadczeniem.
Odpowiedź MF:
Akceptacja powyższej propozycji wiązałaby się z dodatkowymi ujemnymi skutkami budżetowymi, poza tymi, które już wystąpiły na skutek zamknięcia gospodarki w związku z epidemią COVID-19, powodując ubytek zarówno w dochodach budżetu państwa jak i w dochodach budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Poza tym nie wszystkie osoby fizyczne są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (np. rolnicy) albo będąc podatnikami tego podatku nie uzyskują przychodów/dochodów podlegających opodatkowaniu a wyłącznie przychody/dochody wolne od podatku jak ma to miejsce np. w przypadku osób młodych do 26 roku życia. Dodatkowo uzyskując przychody/dochody, które podlegają opodatkowaniu, nie zawsze wykażą podatek w wysokości wystarczającej do dokonania odliczenia. Zatem nie wszystkie osoby fizyczne mogłyby skorzystać z proponowanej ulgi od podatku.
Komentarze:
  • 14.05.2020

    Odliczeniu powinny podlegać jedynie odsetki od podatku, gdyż osoby majętne mogłyby obniżać podstawę opodatkowowania, aby wpaść w 1 próg. Ulga hipoteczna powinna mieć mieć ustalony maksymalny wymiar na dany rok.

>
1 - 1 z 1
>