Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
5

4

1

10. Obniżka podatku VAT - terminy ustawowe czy interpretacyjne

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113515
Data zgłoszenia: 03.02.2020
Wadliwa do wielu lat regulacja ustawowa – przy stosowaniu literalnego brzmienia art. 86 pozbawia prawa od obniżki VAT z faktur, otrzymanych z kilkumiesięcznym opóźnieniem bez winy nabywcy i jest wyjaśniana w Interpretacjach indywidualnych. W świetle obowiązujących obecnie regulacji art. 86 ust.10 – 11 podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy – nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres w którym otrzymał fakturę lub dokument celny. Obniżka VAT może być dokonana także w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.
Przykładowa: aktualna interpretacja indywidualna z 2.04.2015 r. Sygnatura IBPP2/4512-23/14/KO Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach: „Jeżeli faktura zostanie doręczona później niż w trzecim miesiącu następującym po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów lub usługi, to wówczas Wnioskodawca będzie mógł odliczyć podatek naliczony z tej faktury w deklaracji za miesiąc otrzymania faktury (…).