Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
7

6

1

Faktura - anulowanie bez podstawy prawnej w ustawie o VAT

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113513
Data zgłoszenia: 03.02.2020
Anulowanie faktur jest, z różnych powodów, dość powszechną praktyką u podatników a przypadki i zasady anulowania nie zostały w ogóle uregulowane w ustawie o podatku VAT. Podatnicy kierują się wyłącznie interpretacjami indywidualnymi, dostępnymi na tronie Min Fin. oraz wyrokami NSA.
Tymczasem w Dyrektywie zawarto zapis:
Artykuł 90
1. W przypadku anulowania, wypowiedzenia, rozwiązania, całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności lub też w przypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy, podstawa opodatkowania jest stosownie obniżana na warunkach określonych przez państwa członkowskie.
Należałoby w ustawie o podatku VAT dodać przepis regulujący problematykę anulowania faktur wprowadzonych do obiegu prawnego jak również faktur tylko sporządzonych ale nie doręczonych nabywcy.