Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
8

6

2

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności - limit 15.000 zł.

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113338
Data zgłoszenia: 31.01.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Zgodnie z art. 108a.1a. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.
Natomiast z przepisów art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców wynika, że chodzi o kwotę 15.000 zł. a nie o kwotę wyższą niż 15.000 zł.
Problem ten był wielokrotnie negatywnie komentowany przez różnych doradców podatkowych wskazujących na wadliwe odesłanie art. 108a.1a ustawy o podatku VAT do art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców.
Autor niniejszego wpisu sugerował prawidłowy zapis już na etapie Projektu do ustawy.
Proponowane rozwiązanie: w art. 108a ust. 1a wpisać treść: „w której kwota należności ogółem przekracza kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców”.
Odpowiedź MF:
Rozważamy zmianę stosowania limitu 15 000 i brak odesłania w tym zakresie do ustawy Prawo przedsiębiorców.