Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

0

2

zaliczenie faktur

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113337
Data zgłoszenia: 31.01.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
należy wprowadzić przepis aby można było dokonać pomniejszenia należnego VAT od dnia ich zapłaty, analogicznie do kosztów uzyskania przychodu zaliczamy faktury od dnia ich zapłaty.
Proponowane rozwiązanie w drastyczny sposób ograniczy wyłudzanie podatku VAT oraz dochodowego bez nakładów ze strony Państwa.
Odpowiedź MF:
Wprowadzenie w ustawie o VAT generalnego prawa do odliczenia VAT wyłącznie od zapłaconych faktur byłoby niezgodne z dyrektywą 2006/112/WE, z którą są zharmonizowane krajowe przepisy o VAT.
W ustawie o VAT (w granicach dyrektywy 2006/112/WE) obowiązek odliczania VAT od faktur zapłaconych istnieje w przypadku małych podatników korzystających z metody kasowej rozliczeń w VAT.
Jednocześnie, w ustawie o VAT funkcjonują mechanizmy prawne zapobiegające przed nadużyciami w VAT. Są to m.in.:
- weryfikacja przez organy zasadności zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (w art. art. 87 ust. 2 zdanie drugie, ust. 2b i 2c ustawy o VAT),
- wdrożone w ostatnich latach rozwiązania uszczelniające rozliczanie i pobór podatku VAT oraz zabezpieczające przed nadużyciami w VAT, w tym takie jak: JPK_VAT, STIR, SENT, MPP (mechanizm podzielonej płatności), system kas on-line, tzw. white lista; te rozwiązania umożliwiają Szefowi KAS sprawną weryfikację rozliczeń podatników.