Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
6

5

1

Faktury wystawiane na 30 dni przed czynnością opodatkowaną VAT

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113336
Data zgłoszenia: 31.01.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Zgodnie z art. 106i.7. Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:
1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.
Ustawa nie reguluje dalszego postępowania w zakresie takich faktur po upływie 30 dni od daty ich wystawienia i stanowi dla podatników zagrożenie – pułapkę podatkową na podstawie art. 108 (faktury puste).
Faktury takie wystawiane w dobrej wierze jak również w wyniku przestępstwa nie mogą być kwestionowane do 30 dnia przez kontrole czy organy ścigania.
Zdaniem autora wpisu wystawianie faktur na czynności niedokonane nie mają uzasadnienia, nic nie usprawniają, nie powodują do 30 dnia od ich wystawienia żadnych skutków podatkowych dla sprzedawcy oraz dla nabywcy. Należy skreślić ust. 7 w art.106i.
Odpowiedź MF:
Obecnie brak jest uzasadnienia do skreślania art. 106i ust. 7 ustawy o VAT.
Należy wyjaśnić, że wskazany termin nie odnosi się do każdej dostawy towarów i każdego wykonania usług. Zgodnie bowiem z art. 106i ust. 8 ustawy o VAT, przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.
W przypadku wystawienia przez podatnika faktury wcześniej niż 30 dni przed dostawą towarów lub wykonaniem usługi (np. w związku z niedokonaniem dostawy towarów w zaplanowanym terminie), zostanie naruszony art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT (z wyjątkiem wskazanych przypadków, gdy faktury mogą być wystawione wcześniej).
Do tak wystawionej faktury może (aczkolwiek nie musi) znaleźć zastosowanie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT.
Komentarze:
  • 22.04.2022

    Witam. Sprzedaż towaru nastąpiła przez pośrednika który otrzymał całość pieniedzy od klienta, natomiast mnie nie zapłacił. Wysłałem towar do klienta w dniu 10 marca 2022, natomiast towar dotarł do klienta w dniu 29 marca, a pośrednik zapłacił mnie w dniu 5 kwietnia. Kiedy najpóźniej musze wystawić fakture VAT Marża? Bardzo prosze o pomoc.

    Ministerstwo Finansów:
    Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.
    Skoro, w opisanej sytuacji dostawa miała miejsce w marcu, faktura powinna być wystawiona nie później niż 15 kwietnia.

>
1 - 1 z 1
>