Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
6

4

2

Brak odpowiedzialności solidarnej nabywcy za VAT od robót budowl.

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113335
Data zgłoszenia: 31.01.2020
Zgodnie z art. 105a. 1. Podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe (…)
W przepisie tym wyłączono odpowiedzialność solidarną nabywcy usług (robót budowlanych) wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.
Zdaniem autora wpisu nie ma uzasadnienia do tego wyłączenia odpowiedzialności solidarnej.