Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
6

4

2

Brak odpowiedzialności solidarnej nabywcy za VAT od robót budowl.

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113335
Data zgłoszenia: 31.01.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Zgodnie z art. 105a. 1. Podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe (…)
W przepisie tym wyłączono odpowiedzialność solidarną nabywcy usług (robót budowlanych) wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.
Zdaniem autora wpisu nie ma uzasadnienia do tego wyłączenia odpowiedzialności solidarnej.


Odpowiedź MF:
Usługi budowlane od 1 listopada 2019 r. zostały objęte obowiązkiem rozliczania w mechanizmie podzielonej płatności. Wprowadzone narzędzie uszczelniające przyniosło oczekiwany efekt i pozwala obecnie zachować szczelność systemu VAT. Aktualnie nie planuje się objęcia usług budowlanych udokumentowanych fakturami do 15 tys. zł brutto odpowiedzialnością solidarną.
Niemniej jednak służby kontrolne stale prowadzą obserwację funkcjonowania poszczególnych branż pod kątem występowania ewentualnych nieprawidłowości. Jeżeli okaże się, że w omawianym obszarze zostaną zdiagnozowane nieprawidłowości, wówczas podjęte zostaną działania uszczelniające. Niewykluczone jest, że będzie to objęcie odpowiedzialnością solidarną wskazaną przez podatnika.