Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
5

3

2

Ewidencja sprzedaży w kasach rejestrujących - bez zaliczek?

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113334
Data zgłoszenia: 31.01.2020
Zgodnie z art. 111. 1. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 22) sprzedaż - to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zestawienie ww. przepisów wskazuje na to, że ustawodawca pominął obowiązek ewidencji w kasach otrzymanych zaliczek , przedpłat, zadatków, rat – otrzymanych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Należy uzupełnić przepis art. 111.1. o wskazane zaliczki , przedpłaty, zadatki, raty.