Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
99

84

15

faktura

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113333
Data zgłoszenia: 31.01.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Ustawodawca powinien wskazać szablon wyglądu faktury. Wszystkie wystawiane faktury powinny być jednakowe. Umożliwi to szybsze odczytywanie danych i informacji zawartych w fakturach.
Odpowiedź MF:
Obecnie regulacje prawne dotyczące faktur nie dają możliwości zastosowania przedstawionej propozycji, ponieważ takich rozwiązań nie przewidują przepisy UE. Istnieje natomiast możliwość decydowania co do wyboru formy, w jakiej ma być wystawiona faktura, tzn. ujednolicanie standardów tworzenia i przesyłania faktur przez samych podatników, szczególnie w formie elektronicznej.

Obecnie nie jest również planowane wprowadzenie, w ogólnym ujęciu w obrocie gospodarczym, obowiązku wystawiania jednolitego obrazu faktur. Nie jest to możliwe ze względu na ograniczenia wynikające z dyrektywy VAT, która harmonizuje w Unii Europejskiej podatek od wartości dodanej (VAT).
Komentarze:
 • 13.03.2020

  B. dobry pomysł, umożliwiłoby to automatyzację odczytu danych z faktury - brak konieczności ręcznego przepisywania

 • 10.03.2020

  Ja bym poszedł dalej - szablon faktury powinien być zdefiniowany w XML, dzięki czemu księgowi by je po prostu importowali a potem dopiero dekretowali. Jaka oszczędność czasu!

 • 10.03.2020

  Ogólnie to byłoby dobrze, żeby obowiązywał jeden wzór faktury w całej UE...

  Wzór powinien obejmować obowiązkowe pola (wraz z ich położeniem) oraz pola dobrowolne w których wystawiający mógłby zawrzeć jakiekolwiek inne dodatkowe informacje (np. logo swojej firmy).

>
1 - 3 z 3
>