Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
88

75

13

faktura

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113333
Data zgłoszenia: 31.01.2020
Ustawodawca powinien wskazać szablon wyglądu faktury. Wszystkie wystawiane faktury powinny być jednakowe. Umożliwi to szybsze odczytywanie danych i informacji zawartych w fakturach.
Odpowiedź MF:
Obecnie regulacje prawne dotyczące faktur nie dają możliwości zastosowania przedstawionej propozycji, ponieważ takich rozwiązań nie przewidują przepisy UE. Istnieje natomiast możliwość decydowania co do wyboru formy, w jakiej ma być wystawiona faktura, tzn. ujednolicanie standardów tworzenia i przesyłania faktur przez samych podatników, szczególnie w formie elektronicznej.

Obecnie nie jest również planowane wprowadzenie, w ogólnym ujęciu w obrocie gospodarczym, obowiązku wystawiania jednolitego obrazu faktur. Nie jest to możliwe ze względu na ograniczenia wynikające z dyrektywy VAT, która harmonizuje w Unii Europejskiej podatek od wartości dodanej (VAT).