Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
7

5

2

Opodatkowanie otrzymanych zaliczek - bez wyłączeń wg art. 19a ust. 8

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113330
Data zgłoszenia: 31.01.2020
Przepis art. 19.ust.8. w obecnym brzmieniu: "Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, (...) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4".
Zapis "z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4" wyłącza z opodatkowania bez żadnego uzasadnienia otrzymane zaliczki, przedpłaty, zadatki, raty na poczet:
a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
b) świadczenia usług:
- telekomunikacyjnych,
- wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy,
- najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
- ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
- stałej obsługi prawnej i biurowej,
- dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.
Należy w art. 19 a ust.8 wykreślić wyrażenie: " z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4" - co praktycznie spowoduje opodatkowanie otrzymanych zaliczek na ww. usługi.
Obecny zapis art. 19a ust. 8 jest w ocenie autora tego wpisu niezgodny za przepisami art. 64-66 Dyrektywy 2006/112.