Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
7

5

2

Zmiana sposobu prawa do odliczenia

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113308
Data zgłoszenia: 31.01.2020
Zmiana treści art. 86 Ustawy o VAT na: W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego Z DNIEM DOKONANIA ZAPŁATY SPRZEDAWCY ZA TOWAR LUB USŁUGĘ, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Powyższa zmiana uchyli jednocześnie przepisy wymienione w art. 89a i 89 b. ustawy o VAT. Państwo nie będzie musiało się borykać z sytuacją, gdy nabywca odliczy VAT, i zostanie on mu zwrócony, a jednocześnie w przyszłości sprzedawca wystąpi z wnioskiem o zwrot VATu z tyt. ulgi na złe długi, gdyż nabywca mu nie zapłacił, a jednocześnie nie będzie możliwości ściągnięcia nienależnie zwróconego VATu nabywcy - budżet stratny dwa razy. Po za tym powyższa zmiana zwiększy płynność finansową przedsiębiorstw, gdyż ze względu na potrzebę pomniejszenia podatku należnego o naliczony, przedsiębiorstwa skrócą terminy płatności, by jak najszybciej odzyskiwać VAT, który będzie mógł im pomniejszyć podatek do wpłaty. Ograniczy to również częściowo strefę fikcyjnych faktur, gdyż bez pełnej płatności (a taka przeważnie nie jest dokonywana w obrocie takimi fakturami), nie będzie możliwości ich odliczenia. Powyższe można przenieść analogicznie do ustawy o podatku dochodowym: Nie jest kosztem dokument, potwierdzających dokonanie transakcji, do momentu jego zapłaty.