Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
42

40

2

Kasy fiskalne - ogromna luka w stosowaniu

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113269
Data zgłoszenia: 31.01.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione

postulat wprowadzenia obowiązku stosowania kasy fiskalnej bezwzględnie od pierwszej dostawy dla osób fizycznych przy jednoczesnej 100% refundacji realnej kwoty za zakup kasy.
Zwrot do budżetu nastąpi bardzo szybko ponieważ szara strefa zwłaszcza w handlu jest ogromna. Wszyscy na targowiskach mają obroty poniżej 20 tys zł rocznie ( oficjalnie), brak możliwości udowodnienia faktycznej sprzedaży, urzędy skarbowe są bezradne- wystarczy ze podatnik ma jakąkolwiek ewidencje i sprawa zamknięta- zero mandatów. Większość sprzedawców powinna być vatowcami o podatku dochodowym nie wspominając. Utrzymywanie takiej sytuacji powoduje nieuczciwą konkurencję i zamykanie działalności przez uczciwych podatników, nie są w stanie wytrzymać nieuczciwej konkurencji. Kolejnym przykładem są inne branże np noclegi czy też wyżywienie w miejscowościach turystycznych, 20 tys zł przekraczają w tydzień, jednak kasy fiskalnej nie ma nikt....
Odpowiedź MF:
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących i tym samym dokumentować dostawy towarów lub świadczenie usług paragonem fiskalnym wystawianym na kasie rejestrującej. Zwolnienie podmiotowe dla podatników, którzy nie osiągają 20 tys., obrotu rocznie przeznaczone jest dla drobnych mikroprzedsiębiorców.

Limit ten jest liczony proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności w roku. Zatem jeżeli podatnik rozpocznie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych pierwszego dnia października to jego limit wyniesie nie 20000 zł, ale 5000 zł. (1667zł x 3 m-ce). Po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obrót zostanie przekroczony podatnik jest zobowiązany do zainstalowania kasy rejestrującej.
Stanowi to ułatwienie dla tych podmiotów, których sprzedaż jest niewielka, a jego celem jest ograniczenie dodatkowych obowiązków i kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podobna sytuacja jest również w przypadku zwolnień w podatku VAT. Rezygnacja z tej możliwości byłaby utrudnieniem dla wielu drobnych przedsiębiorców m.in. w rozpoczynaniu prowadzenia działalności.

W kwestii finansowania zakupu kas fiskalnych - za zakup kas online oraz kas mających postać oprogramowania przy rozpoczęciu prowadzenia działalności lub w związku z obowiązkiem wymiany kas starego typu na kasy online przewidziana została ulga w wysokości 90% kwoty netto nie więcej niż 700 zł.