Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
11

9

2

Ujednolicenie zasad odliczania składek ZUS w podatku dochodowym

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113070
Data zgłoszenia: 31.01.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Obecnie obowiązują inne zasady odliczenia składek społecznych (odlicza się je od dochodu) oraz zdrowotnych (są odliczane od podatku, ale nie w całości, lecz 7,75% podstawy składek) w części pracownika.
Dodatkowo w przypadku składek zdrowotnych występują 3 progi, które skutkują innym ich odliczeniem przy niskim lub bardzo niskim wynagrodzeniu. W przypadku częściowego zwolnienia od podatku konieczne jest dodatkowo proporcjonalne obniżenie odliczenia składek. Wiele osób gubi się w tych zasadach.
Proponuję ujednolicić odliczenie tak, by składki zawsze były odliczane od dochodu (w całości bez proporcji). W związku z tym, że byłoby to zwiększenie obciążenia podatkowego (składki zdrowotne obecnie obniżają podatek, a nie dochód), należałoby zmniejszyć najniższą stawkę podatkową, tak by zmiana była neutralna podatkowo.
Odpowiedź MF:
Propozycja skutkuje poważną zmianą systemową. Jest związana nie tylko ze zmianą przepisów podatkowych, ale także przepisów dot. składek ubezpieczeniowych, pozostających w gestii innych resortów: zdrowia i polityki społecznej. To nie jest drobna ingerencja w obowiązujące zasady tylko ich gruntowna modyfikacja. W czasie trwającego stanu epidemii, poszczególne resorty skupiają się na innych pilnych zadaniach, przede wszystkim przygotowują działania osłonowe dla przedsiębiorców i pracowników.

Można się także spodziewać , że akceptacja powyższej propozycji wiązałaby się z dodatkowymi ujemnymi skutkami budżetowymi, poza tymi, które już wystąpiły na skutek zamknięcia gospodarki w związku z epidemią COVID-19, powodując ubytek zarówno w dochodach budżetu państwa jak i w dochodach budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zatem nie rekomenduje się zmian w postulowanym zakresie.