Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
38

37

1

Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego przy PPK

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113031
Data zgłoszenia: 31.01.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Wpłata do PPK w części pracodawcy stanowi przychód pracownika w miesiącu rzeczywistej zapłaty składek.
Skutkuje to przesunięciem rozliczenia na kolejne okresy.
Staje się to problematyczne w sytuacji gdy podatnik nie otrzymał wynagrodzenia w miesiącu w którym dokonano zapłaty składki PPK (mogła skończyć się umowa, pracownik mógł pójść na urlop bezpłatny, przepracować niewielką część miesiąca, pobierać zasiłek wypłacony przez ZUS). W związku z tym, nie będzie możliwe pobranie zaliczki na podatek związany z tą wpłatą.
Przy obecnym rozwiązaniu należy również osobno śledzić moment ukończenia 26 roku życia przez pracownika (jeśli zapłata za składki nastąpiła przed urodzinami jest zwolniona z podatku, jeśli po jest opodatkowana).

Proponuję przesunięcie obowiązku podatkowego od PPK w części pracodawcy na datę wypłaty wynagrodzenia - pozwoli to na rozliczenie podatku na tej samej liście płac co reszta świadczeń podatkowych i składkowych z danego wynagrodzenia.
Odpowiedź MF:
Zasadą jest, że świadczenie staje się przychodem pracownika (podatnika) w momencie wypłaty lub postawienia danego świadczenia do dyspozycji pracownika. Nie ma uzasadnienia dla wprowadzenia odstępstwa od tej zasady dla jednego rodzaju świadczenia pracodawcy, to jest wpłat na PPK. Zresztą z tego rodzaju stanem faktycznym mamy do czynienia nie tylko w przypadku wpłat na PPK, ale na przykład w sytuacji udzielenia pracownikowi świadczenia, w tym nieodpłatnego, już po wypłacie wynagrodzenia w danym miesiącu. Może to dotyczyć, przykładowo, udostępnienia samochodu służbowego do wykorzystywania w celach prywatnych po 10. dniu miesiąca (gdy 10. dnia miesiąca płacone jest wynagrodzenie) czy opłaty abonamentu medycznego dla pracownika po tym dniu.
Komentarze:
 • 13.11.2020

  Podane rozwiązanie b. ułatwiłoby pracę. Niestety odpowiedź ministerstwa do przewidzenia, zawsze przeciw pracodawcom.

  Ministerstwo Finansów:
  Jak wskazano wcześniej, przychód pracownika powstaje w momencie otrzymania lub postawienia do jego dyspozycji pieniędzy lub otrzymania świadczenia. Zasada ta dotyczy także świadczenia w postaci zapłacenia składki na PPK przez pracodawcę z własnych środków. W tym przypadku przychód powstaje w dniu przekazania tej składki do PPK. To rozwiązanie jest nie tylko korzystne dla pracownika, ale i racjonalne. Stosując zaproponowany sposób obliczenia momentu powstania przychodu pracownika doszłoby do sytuacji, w której przychodem stałaby się wartość świadczenia, którego pracownik nie otrzymał. Podobnie w przypadku gdyby składka nie została np. z przyczyn losowych przekazana przez pracodawcę. Pracownik w trakcie roku zapłaciłby podatek od dochodu, którego nie uzyskał. Z tego względu zmiana obowiązującej zasady obliczania przychodu pracownika byłaby nieuzasadniona.

  Trudno zgodzić się z oceną o braku działań Ministerstwa Finansów na rzecz pracodawców. Należy przypomnieć o rozwiązaniach przedłużających płatnikom, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z epidemią COVID-19, terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy/zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników za marzec, kwiecień i maj 2020 r. odpowiednio do 20 sierpnia, do 20 września i do 20 grudnia 2020 r., oraz pobranych za październik, listopad i grudzień 2020 r. odpowiednio do 20 maja, do 20 czerwca oraz do 20 lipca 2021 r. Rozwiązanie to poprawia płynność finansową płatników poszkodowanych przez epidemię COVID-19.

 • 24.09.2020

  czyli co w takiej sytuacji, z czego pracodawca ma potrącić podatek skoro nie ma wynagrodzenia???

  Ministerstwo Finansów:
  Tak, jak wskazano w poprzedniej odpowiedzi takie sytuacje zdarzają się nie tylko w przypadku PPK, zatem nie jest to szczególny, jednostkowy przypadek. W zaistniałych, opisanych powyżej okolicznościach, pracodawca nie pobiera zaliczki na podatek, a wartość wpłaconych z własnych środków wpłat na PPK, czy innych udostępnionych świadczeń, od których nie miał możliwości poboru zaliczki na podatek, wykazuje w rocznej informacji PIT-11. Oznacza to, że podatek z tego tytułu zostanie rozliczony (odprowadzony) przy składaniu rocznego zeznania podatkowego.

 • 10.03.2020

  Bardzo dobry pomysł

>
1 - 3 z 3
>