Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
27

26

1

Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego przy PPK

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113031
Data zgłoszenia: 31.01.2020
Wpłata do PPK w części pracodawcy stanowi przychód pracownika w miesiącu rzeczywistej zapłaty składek.
Skutkuje to przesunięciem rozliczenia na kolejne okresy.
Staje się to problematyczne w sytuacji gdy podatnik nie otrzymał wynagrodzenia w miesiącu w którym dokonano zapłaty składki PPK (mogła skończyć się umowa, pracownik mógł pójść na urlop bezpłatny, przepracować niewielką część miesiąca, pobierać zasiłek wypłacony przez ZUS). W związku z tym, nie będzie możliwe pobranie zaliczki na podatek związany z tą wpłatą.
Przy obecnym rozwiązaniu należy również osobno śledzić moment ukończenia 26 roku życia przez pracownika (jeśli zapłata za składki nastąpiła przed urodzinami jest zwolniona z podatku, jeśli po jest opodatkowana).

Proponuję przesunięcie obowiązku podatkowego od PPK w części pracodawcy na datę wypłaty wynagrodzenia - pozwoli to na rozliczenie podatku na tej samej liście płac co reszta świadczeń podatkowych i składkowych z danego wynagrodzenia.
Odpowiedź MF:
Zasadą jest, że świadczenie staje się przychodem pracownika (podatnika) w momencie wypłaty lub postawienia danego świadczenia do dyspozycji pracownika. Nie ma uzasadnienia dla wprowadzenia odstępstwa od tej zasady dla jednego rodzaju świadczenia pracodawcy, to jest wpłat na PPK. Zresztą z tego rodzaju stanem faktycznym mamy do czynienia nie tylko w przypadku wpłat na PPK, ale na przykład w sytuacji udzielenia pracownikowi świadczenia, w tym nieodpłatnego, już po wypłacie wynagrodzenia w danym miesiącu. Może to dotyczyć, przykładowo, udostępnienia samochodu służbowego do wykorzystywania w celach prywatnych po 10. dniu miesiąca (gdy 10. dnia miesiąca płacone jest wynagrodzenie) czy opłaty abonamentu medycznego dla pracownika po tym dniu.