Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
33

31

2

Kasy rejestrujące

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113004
Data zgłoszenia: 31.01.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Przedszkola są zwolnione z używania kas rejestrujących, żłobki zaś nie. Często obie te działalności są prowadzone w ramach jednego przedsiębiorstwa. Warto więc ujednolicić przepisy w tym zakresie.
Propozycja zostanie wzięta pod uwagę przy następnych pracach legislacyjnych nad tym projektem.