Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
26

21

5

Ulga podatkowa na cele budowlane

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_112836
Data zgłoszenia: 30.01.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Odpisanie kosztów budowy domu od podatku dochodowego dla osób prywatnych.
1. Znaczące obniżenie kosztów budowy - spowoduje więcej inwestycji. Odbije się pozytywnie na rynku pracy oraz materiałów budowlanych.
2. Obniży zadłużenie podatników w bankach. Spowoduje powiększenie się kapitału klasy średniej, który zostanie przeznaczony na konsumpcje/inwestycje. Aktualnie zarabiają banki, obrót kapitałem jest opodatkowany niżej niż VAT.
3. Jeśli budowa będzie alternatywą do zakupu mieszkania, zyska również rynek mieszkaniowy. Spadną sztucznie nadmuchane ceny i skończą się spekulację ponieważ konsument będzie miał alternatywę. Zyska obywatel, a deweloperzy będą musieli działać uczciwiej.
4. Budownictwo to branża gdzie unikanie podatków to codzienność. Wynika to głównie z faktu, że usługi wykonywane są zazwyczaj po ustaleniach "na gębę", a "z fakturą będzie drożej". Konsument nie ma żadnej przesłanki aby "dopilnować" swojego wykonawcę np. poprzez zażądanie od niego faktury. Budowa domu jest bardzo dużym obciążeniem finansowym więc wszyscy próbują obniżyć koszta. Jeśli inwestor będzie mógł odliczyć koszt usługi/materiałów od podatku dochodowego to stanie po stronie skarbówki bo faktura jest mu potrzebna do udokumentowania swojej inwestycji. Jeśli firmy zaczną wykazywać przychód to będą potrzebować obciążeń - np. etatowych pracowników.
5. Proponuję nazwę "dom+", będzie pasować do portfolio.
6. Ja już wybudowałem, więc proszę o umożliwienie rozliczenia inwestycji z 2019 ; )

Odpowiedź MF:
Wdrożenie rozwiązań prawnych, których celem jest wparcie Polaków w zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych jest elementem programów realizowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Na ten moment żaden z programów nie przewiduje możliwości odpisania kosztów budowy domu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Rządowy projekt ustawy autorstwa Ministerstwa Rozwoju o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw przewiduje natomiast tzw. ulgę na zasiedlenie. Projekt jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie: Rządowy Proces Legislacyjny pod numerem UD90. MF poleca zapoznanie się z treścią projektu. Niemniej należy pamiętać, iż ostateczny kształt ustawy zostanie dopiero wypracowany w trakcie procesu legislacyjnego w rządzie a potem w parlamencie.
Komentarze:
 • 23.02.2022

  Jak wydobyć 'pomysł ministerstwa finansów' z zamrażarki?

  Ministerstwo Finansów:
  Przypominamy, że autorem projektu było Ministerstwo Rozwoju: UD 90 z 2020 r. Link do BIP RCL:
  https://legislacja.gov.pl/projekt/12334202

  Projekt stał się ustawą z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1243).
  Ustawa ta nie zawiera ulgi na zasiedlenie.
  Zatem Ministerstwo Finansów nie ma czego „odmrażać”.

 • 27.05.2021

  Czy ulga na zasiedlenie ostatecznie weszła w życie ? I czy można coś odliczyć w przypadku zakupu domu z rynku wtórnego.

  Ministerstwo Finansów:
  Zgodnie z Rządowym Procesem Legislacyjnym ulga na zasiedlenie była elementem rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (UD90), w wersji która w 2020 r. została skierowana do uzgodnień międzyresortowych. Wnioskodawcą projektu był minister rozwoju (obecnie minister rozwoju, pracy i technologii).
  Zatem kwestia ta pozostaje poza zakresem właściwości Ministerstwa Finansów.

  Ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dz. U. z 8 lipca 2021 r. pod poz. 1243 – nie zawiera ulgi na zasiedlenie.

  Aktualnie dla osób kupujących dom z rynku wtórnego nie ma odliczeń czy ulg podatkowych w podatku PIT.
  Jednakże wydatek „na zakup domu z rynku wtórnego” może być rozliczony w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej. Ulga ta polega na tym, że dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (prawa majątkowego) jest zwolniony od podatku w całości, jeżeli przychód z tego tytułu podatnik wydatkuje na własne cele mieszkaniowe nie później niż w przeciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie tej nieruchomości (prawa majątkowego).

 • 05.03.2021

  Czy ulgę na zasiedlenie można odliczyć teraz rozliczając pit za 2020?

  Ministerstwo Finansów:
  Wszelkie odliczenia czy ulgi podatkowe mogą być stosowane po ich wejściu w życie, czyli po zakończeniu procesu legislacyjnego aktu prawnego (ustawy) i jego publikacji w dzienniku ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw znajduje się obecnie w sejmie – druk nr 1070.
  Nie zawiera jednak propozycji ulgi na zasiedlenie.
  Do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

 • 14.05.2020

  Rozwiązaniem szarej strefy byłoby konieczność dokumentowania zakupów materiałów budowlanych i faktur od firm remontowo-budowlanych.

>
1 - 4 z 4
>