Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

2

0

Upomnienie - uregulowanie należności

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_112835
Data zgłoszenia: 30.01.2020
Proszę w formularzach podawać kwotę do zapłaty w sposób czytelny.
Rozliczam się z małżonką, w rozliczeniu dokonaliśmy pomyłki, pod koniec roku 2019 otrzymaliśmy wezwanie do korekty PIT, następnie upomnienie (każde z nas indywidualnie) z podaną kwotą zaległości podatek+odsetki+koszty upomnienia. Zapłaciłem kwotę podaną w upomnieniu, jednak nigdzie nie było napisane, że kwota za upomnienie jest naliczana podwójnie - w związku z powyższym musiałem dopłacić za upomnienie, które otrzymała żona.
Może dobrym pomysłem byłoby w upomnieniu podawanie informacji, że kwota upomnienia ma być wpłacona podwójnie?
Dla mnie opłacenie kwoty wskazanej w upomnieniu oznacza, że zapłaciłem wszystko, dla Państwa niekoniecznie... Jeśli zarówno żona jak i ja wpłacilibyśmy kwotę z upomnienia, wtedy dokonalibyśmy nadpłaty.
Odpowiedź MF:
Zgodnie z art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji koszty upomnienia obciążają zobowiązanego, a obowiązek ich uiszczenia powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty upomnienia odzwierciedlają wysokość wydatków związanych z przygotowaniem i doręczeniem upomnienia.

Doręczenie upomnienia co do zasady jest warunkiem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W przypadku zobowiązanych odpowiedzialnych za należność pieniężną solidarnie upomnienie doręczane jest każdemu ze zobowiązanych niezależnie. Takie rozwiązanie w przypadku niezastosowania się do zawartego w upomnieniu wezwania do wykonania obowiązku umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego i wyegzekwowanie dochodzonej należności pieniężnej z majątku każdego ze zobowiązanych. Doręczenie upomnień więcej niż jednemu zobowiązanemu powoduje, że koszty upomnienia naliczane są kilkakrotnie (wierzyciel kilkakrotnie ponowi wydatki związane z przygotowaniem i doręczeniem upomnienia).

Niemniej jednak MF planuje uproszczenie tego druku i uczynienie go bardziej przejrzystym, zwłaszcza dla zobowiązań solidarnych.