Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
38

38

0

koszty pośrednie na przełomie lat podatkowych

Kategoria: CIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_CIT_112475
Data zgłoszenia: 30.01.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Koszty wynikające z faktur za media ( woda, prąd,gaz, telefony ), jak również te, które dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, jeśli są stosunkowo niskie można byłoby rozliczać w dacie wystawienia faktury lub innego dokumentu, bez konieczności rozbijania na poszczególne lata. Taka możliwość istnieje w ustawie o rachunkowości i należałoby ją przenieść do ustawy podatkowej . 4 godziny mojej pracy, kończą się przesunięciem 30 zł z faktury za telefony na kolejny rok podatkowy i tak co roku, smutne i nikomu nie potrzebne.
Odpowiedź MF:
Rozbijanie wymienionych kosztów z tytułu opłat za media na poszczególne lata ma miejsce w sytuacji, w której koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego. W takim przypadku koszty te stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Chodzi o to, żeby koszty te w odpowiedni sposób przypisać do poszczególnych lat podatkowych, których w istocie one dotyczą. Przypisanie tych kosztów w całości do roku podatkowego w którym wystawiono fakturę, pomimo, że w części dotyczą one również następnego roku podatkowego, wpłynęłoby na rzetelność podstawy opodatkowania za rok podatkowy. W roku podatkowym, w którym wystawiono fakturę, podatek dochodowy byłby zaniżony, poprzez uwzględnienie w kosztach części kosztów dotyczących innego roku podatkowego, a w następnym roku podatek byłby zawyżony, gdyż w kosztach nie zostałaby uwzględniona część kosztów dotyczących tego roku podatkowego.

Niezależnie od powyższego, przeanalizujemy zgłoszoną propozycję.
Komentarze:
  • 05.02.2021

    Jakby to bardzo ułatwiło pracę.Przecież to dotyczy przede wszystkim faktur za energię i gaz które wystawiane są przeważnie w lutym i marcu a z faktur ciężko przyporządkować samemu co dotyczy lat ubiegłych bo tyle opłat stałych,przesyłowych , za liczniki itp.

>
1 - 1 z 1
>