Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
0

0

0

akcyza na preparaty smarowe o kodzie CN3403990090

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_111917
Proszę o zniesienie akcyzy na preparaty smarowe a konkretnie na preparaty do ciągnienia drutu o kodzie 3403
- wg taryfikatora ISZTAR :
(B)Preparaty smarowe do ciągnienia drutu ułatwiające poślizg walcówki przez ciągadła. Do grupy tej zalicza się: niektóre emulsje wodne łoju i kwasu siarkowego; mieszaniny mydła sodowego, stearynianu glinu, olejów mineralnych i wody; mieszaniny olejów, tłuszczów i sulfooleinianów; sproszkowane mieszaniny mydeł wapniowych i wapna.

Akcyza bardzo dotkliwie zmniejsza konkurencyjność polskich firm na korzyść firm ze wschodu, które przejmują nasze zamówienia.
Akcyza obliguje to naliczenia około 1,18 PLN do każdej tony wyprodukowanego drutu co przełoży się na wyższe ceny wszystkich produkowanych w Polsce drutów i prętów m.in. drutów i prętów zbrojeniowych, drutów sprężynowych ( branża meblarska, materace, fotele samochodowe i wiele innych), drutów dla przemysłu śrubiarskiego ( od prostego wkręta do drewna do zaawansowanej śruby dla automotive) drutów na gwoździe, zszywki tapicerskie oraz biurowe, wszelkiego rodzaju siatki m.in autostradowe, panele ogrodzeniowe - których produkcja w Polsce zaopatruje wiele krajów Europy Zachodniej, drutów spawalniczych, drutów na zbrojenie rozproszone i wielu wielu innych sektorów, które korzystają z drutu jako półwyrobu.

Proszki ciągarskie nie mają nic wspólnego z szarą strefą paliwową.
Akcyza na ww produkty jest szkodliwa dla całego sektora produkcji i późniejszej obróbki drutu i pręta.