Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
8

6

2

Akcyza na preparaty smarowe o kodzie CN3403990090

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_111917
Status pomysłu: Wyjaśnione
Proszę o zniesienie akcyzy na preparaty smarowe a konkretnie na preparaty do ciągnienia drutu o kodzie 3403
- wg taryfikatora ISZTAR :
(B)Preparaty smarowe do ciągnienia drutu ułatwiające poślizg walcówki przez ciągadła. Do grupy tej zalicza się: niektóre emulsje wodne łoju i kwasu siarkowego; mieszaniny mydła sodowego, stearynianu glinu, olejów mineralnych i wody; mieszaniny olejów, tłuszczów i sulfooleinianów; sproszkowane mieszaniny mydeł wapniowych i wapna.

Akcyza bardzo dotkliwie zmniejsza konkurencyjność polskich firm na korzyść firm ze wschodu, które przejmują nasze zamówienia.
Akcyza obliguje to naliczenia około 1,18 PLN do każdej tony wyprodukowanego drutu co przełoży się na wyższe ceny wszystkich produkowanych w Polsce drutów i prętów m.in. drutów i prętów zbrojeniowych, drutów sprężynowych ( branża meblarska, materace, fotele samochodowe i wiele innych), drutów dla przemysłu śrubiarskiego ( od prostego wkręta do drewna do zaawansowanej śruby dla automotive) drutów na gwoździe, zszywki tapicerskie oraz biurowe, wszelkiego rodzaju siatki m.in autostradowe, panele ogrodzeniowe - których produkcja w Polsce zaopatruje wiele krajów Europy Zachodniej, drutów spawalniczych, drutów na zbrojenie rozproszone i wielu wielu innych sektorów, które korzystają z drutu jako półwyrobu.

Proszki ciągarskie nie mają nic wspólnego z szarą strefą paliwową.
Akcyza na ww produkty jest szkodliwa dla całego sektora produkcji i późniejszej obróbki drutu i pręta.
Odpowiedź MF:
Przy spełnieniu określonych warunków ustawowych, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403 są zwolnione z podatku akcyzowego.

Warunki te zostały określone w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2525, z póź. zm.). Na mocy § 6 pkt 2 zwalnia się od akcyzy preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach określonych w ustawie o podatku akcyzowym (art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 6-9), jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-6b, 12 i 13 ustawy (m. in. złożenie zabezpieczenia akcyzowego, przemieszczanie wyrobów na podstawie dokumentu e-DD).
Komentarze:
  • 01.09.2020

    Czy można posługiwać się e-DD przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym? Sytuacja mająca miejsce, gdy podmiot zużywający kupuje bezpośrednio u producenta.

    Ministerstwo Finansów:
    Dokument e-DD to elektroniczny dokument, na podstawie którego przemieszcza się wyłącznie na terytorium kraju wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w tym zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, takie jak preparaty smarowe (art. 2 ust. 1 pkt 18b ustawy o podatku akcyzowym.)

>
1 - 1 z 1
>